Vattenvirvel

Vattenvirvel

Konstnär: Ilhan Koman

Tillkomstår: 1986

Material: Glänsande stål


Kommun: Ekerö

Besöksmålstyp: Offentlig konst

Adress: Mälarö torg

Närmaste SL-hållplats: Centrumslingan

Figuren är utformad som en virvel. Den är i glänsande stål som fångar upp och reflekterar ljuset.

Vattenvirvel. ©Ilhan Koman/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Jenny Bergensten.

Som vattnets virvlande former.

Mitt på Mälarö torg i Ekerö centrum står Ilhan Komans skulptur Vattenvirvel. Den är placerad i mitten av en upphöjd rundel som är gjord av smågatsten. Själva skulpturen står på en sockel som är cirka 1,5 meter hög, och dess sidor är beklädda med stål.

Skulpturen är utförd i glänsande stål och utformad som en virvel. Materialet och den höga placeringen gör att skulpturen reflekterar ljuset. Att skulpturen är högt placerad gör också att konstverket från vissa vinklar får himmeln som bakgrund.

Figuren är utformad som en virvel. Den är i glänsande stål som fångar upp och reflekterar ljuset.
Vattenvirvel. ©Ilhan Koman/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Jenny Bergensten.

Ilhan Koman experimenterade gärna med olika material. En av hans drivkrafter var att fånga materialets inneboende kvaliteter. Här han testat stålets böjlighet samtidigt som han strävat efter att få vatten att ta form i det hårda blänkande stålet. Just närheten till vatten, genom kanalen intill, har varit vägledande för skulpturens tema och utformning.

Ilhan Komans skulptur representerar den konstruktivistiska inriktningen i Sverige. Konstruktivismen var en konstnärlig ism. Den föddes i föddes i Ryssland och utvecklades efter revolutionen, men kom senare främst att omfatta icke föreställande konst som är uppbyggd av geometriska former. Vattenvirvel är bra exempel på denna inriktning.

Figuren är utformad som en virvel. Den är i glänsande stål som fångar upp och reflekterar ljuset.
Vattenvirvel. ©Ilhan Koman/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Jenny Bergensten.

Det är en god idé att ta ett varv runt skulpturen och se hur den förändras från olika vinklar. Med bara några få förflyttningar kan du uppleva oväntade ljusbrytningar och optiska effekter.