På en bro i Rotebro

Nu har vi lämnat Edsberg bakom oss och kliver vi av tåget på stationen i Rotebro. Invid stationer löper en bro över motorvägen och där möter vi en ung kvinna som berättar om hur hon minns den här platsen från sina tonår.

”Jag tror inte så många andra kan relatera till det här, men ovanpå bron över spåret där brukade vi alltid hänga, jag och mina kompisar, när vi var coola. Vi stod ovanpå bron, där tågen går runt. Och kände oss som vi hade… som vi såg det, hela världen framför oss. Ja lite så.

Det är bron vid centrumet. Den går liksom över perrongen och sen på toppen av bron går det ner en trappa till spåret och sen på andra sidan så är det samma sak, fast ner i en tunnel. Vi kallar den dagisbron för den slutar på dagiset.

Mina kompisar bodde på andra sidan spåret. Vi brukade träffas där på mitten av bron och sen så satt vi där uppe och snackade och sen gick man hem till sig efteråt.”

I Rotebro korsar järnvägen och E4:an varandra. Rotebro är en av de kommundelar där befolkningsmängden beräknas öka de kommande tio åren.
Karta över Sollentuna kommun med kommundelen Rotebro markerad.

Sollentunas första tågstation

Norra stambanan invigdes 1866. Då var Rotebro den enda stationen i Sollentuna. Från början fanns här ett stationshus i trä, men efter en brand 1876 byggdes ett nytt, två våningar högt stationshus i tegel.

Öster om spåren låg godsmagasin och personalbostäder. I stationshuset låg även postkontor, sedan post började transporteras med järnväg 1866. Stationshuset revs 1968, när pendeltågen började rulla. Då ville man ha en pendeltågstation av standardsnitt. 1974 revs ett tjugotal villor väster om stationen för att lämna plats åt Rotebro centrum med flerbostadshus, skola och affärscentrum.

Berättat av bildens fotograf Rolf Petersson, oktober 2022: "Det här är Rotebro järnvägsstation, fotot är från 1967 och det är jag som har tagit bilden. Huset finns inte kvar idag, det försvann i början på sjuttiotalet tror jag. På den tiden gick tåget två gånger i timman högst. Dom kom från Väsby då, det gick inga tåg till Märsta, Märsta var bara en mjölkpall på den tiden, i princip. Så tågen vände i Upplands Väsby. På den tiden hade dom alltid en godsvagn och det var alltid något gods med. Så på andra sidan spåret, där fanns det en stor byggnad för att lagra paket och dylikt, så gör man inte längre.”
Rotebro station med personal uppställd på perrongen. Bilden tror vara tagen mellan 1910 och 1920. Troligtvis är det stationsinspektorn, "stinsen", med den vita sommarkepsen och övriga personer i bild med nummer på kepsarna är banvaktare. Bilden kommer från Sollentuna kommunarkiv och är märkt med namnet Maria Ekholm.
Ett svartvitt fotografi från 1910-talet på personal från Rotebro station som står uppställda framför stationshuset.