På bio i Tureberg

Kommunalhuset med sina 15 våningar har en särskilt bra utsikt över Tureberg och Sollentuna centrum. Platsen där huset står har sett en enorm förvandling sedan 1960-talet och utsikten härifrån har förändrats i flera steg. Vid husets entré möter vi turebergsbon Göran i höststormen. Han berättar om en plats han saknar. Den låg just här på kommunalhusets första våning, ända tills för bara några år sedan.

“Bion har försvunnit! Det, det saknar jag. Den låg i kommunalhuset. Och de hade det väl ganska knapert men ändå hade de tre salonger. Det var rätt bra, för att ofta när barnen var mindre så var det lätt att smita ner och gå på en matiné. Det var ju toppen! Sen när man blev äldre så kunde man gå och se en bra film på kvällen om man kände för det. Det kommer jag sakna och de kommer inte tillbaka.

Bion hotades att de skulle lägga ner tidigare för att de körde analogt, det vill säga de här stora rullarna som snurrade. Jag vet inte hur de fick ihop ekonomin med det, men till slut lyckades de få det så att de kunde köra digitalt. Och då fick de ju en helt annan repertoar men de fick nog investera i ny utrustning och jag vet inte hur de lyckades med det.“

Tureberg är centralort i Sollentuna och kommunens administrativa centrum.
Karta över Sollentuna med kommundelen Tureberg markerad
Det är en stormig dag när Göran visar oss runt Turebergshuset. Han berättar om sina minnen från Sollentunas enda biograf som låg här på husets första våningen. Foto: Ida Borg.
Närbild på Göran i stormigt väder

När Tureberg blev hela Sollentunas centrum

Redan på 1940-talet blev det bestämt – det gamla Tureberg skulle rivas . Kommunen behövde förtätas och byggas ut. Här skulle ett nytt centrum ta plats, ett modernt centrum med kommunhus, servicehus, sjukhus och nya bostäder.

Det gamla Tureberg bestod mest av villor från tidigt 1900-tal, trädgårdar, ett litet torg, några gamla industrier och ett fåtal butiker. På 1960- och 1970-talen började kommunen tvångsköpa villatomter i området för att driva igenom förändringen. De rev hundratals villor på båda sidor om tågspåret och Skånska cementgjuteriet försvann väster om tågspåret för att ge plats åt det nya. Ibland kunde man se sekelskiftesvillor stå i lågor. Det var brandkåren som fick träna på hus som ändå skulle rivas.

Det nya Sollentuna började växa fram när rivningarna var klara. 1970 kunde människor börja flytta in i det stora servicehuset på Malmvägen. Centrumet byggdes 1975, kommunalhuset 1977 och 1978 stod sjukhuset klart.

Det mesta av den gamla bebyggelsen är numera borta, men villorna kring Tors backe är en rest från det gamla Tureberg. Den gula trävillan där heter Turelund och är ett av de äldsta husen, byggt redan 1897.

Förändringar och nya byggnationer har skett i vågor. Idag är Tureberg Sollentunas folkrikaste kommundel. Förtätning, förändring och utbyggnad pågår än idag.

Bilder från gamla Tureberg

Vykort. Flygfoto med Skånska cementgjuteriets anläggning i förgrunden. Till höger en del av Turebergs IP och intill ligger Turebergs festplats. Bilden är tagen på 1930-talet och är inlånad från Barbro Sundström till Sollentunas bildarkiv. Foto: Lilljeqvist Foto Ahrenbergsflyg
En svartvit flybild som visar södra Tureberg på 1930-talet.
Berättat av bildens fotograf Britta Eklund, oktober 2022: "Det här är Norrmalms affär och där gick vi och handlade mat med min moster. Huset är rivet idag men det låg vid Turebergs torg, i närheten av rondellen. Turebergs torg var ett litet torg med lite affärer och en liten bank och en liten begravningsbyrå och post. Och så låg en liten bensinmack precis mittemot. Det var väldigt lite folk och väldigt lite bilar. Väldigt lite trafik var det ju. Så det var ju lite landsortskänsla."
Berättat av bildens fotograf Britta Eklund, oktober 2022: "Det här är den gamla färghandeln, som också låg vid Turebergs torg. Den var mittemot taxistationen, på andra sidan Sollentunavägen. Jag tror att huset finns kvar idag och att den på senare tid har varit lampaffär."
Berättat av bildens fotograf Britta Eklund, oktober 2022: "Det här är byggarbetsplatsen som skulle bli Sollentuna centrum. Bilden är tagen våren 1971 och det är jag som tagit den. Jag tror att bilden är tagen från mitt fönster där jag bodde på Malmvägen 12."