Kapitelrubrik

Målningarna

Hur det gick till när en kyrka skulle målas finns det inga vittnesmål om, men att målningarna är på sina ursprungliga platser ger oss ett unikt tidsdokument. Om vi antar att Albertus Pictor målade ett trettiotal kyrkor efter att han kommit till Stockholm, så målade han i snitt en kyrka per år. Det finns dock belägg för att han under 1487 målade i två kyrkor: Ed och Kalmar. Vintertid var det kallt och mörkt i kyrkorna, så det är troligt att de målats under sommarhalvåret. Med sådana begränsningar förstår vi att han inte kan ha gjort arbetet själv, han måste ha haft en verkstad.

Motiven var framförallt allt bibliska och hade ett undervisande syfte med en underliggande uppmaning om att leva i fromhet och ödmjukhet. Men Albertus Pictor gjorde flera utvikningar. I Härkeberga kyrka finns flera musiker som spelar på trumma, fiddla och blåser i säckpipa. Att han hade ett särskilt intresse för lekare, som musiker kallades på medeltiden, styrks av notisen den 6 juni 1509, från Helga lekamens gille, som hade eget kapell i Storkyrkan: “Albert målare, som lekte i vår begängelsemässa”. Det tycks alltså som att han själv var musiker. I Härkeberga finns också en serie med märkliga djur, fantasiskapelser som är blandningar av flera olika djur. Den stora merparten av målningarna utgörs av bibliska motiv. Enligt konstvetaren Jan Svanberg är de viktigaste motiven målade i valvens östkappor, vilket betyder att dessa hamnade ovanför koret och därmed också i blickfånget för församlingen. I Härkeberga finns här en målning av Yttersta domen och Kristus som smärtornas man. I Täby kyrka har han målat Nådastolen, motivet där Gud Fader håller den döde sonen framför sig.

Till sin hjälp att utforma målningarna hade Albertus Pictor bilder från Biblia Pauperum (De fattigas bibel), ett blocktryck som cirkulerade och som flera målare använde sig av vid den här tiden. Likheter finns till exempel i hans målning av Jona och valfisken i Täby kyrka, men det handlar inte om några avbildningar, han har snarare använt sig av trycket som en utgångspunkt för att sedan göra fria tolkningar.

Albertus Pictors målningar har över 500 år på nacken. Färgerna har förändrats och blekts genom åren. Den mest drastiska förändringen har skett med blymönjan, en färg som från början varit orangeröd och som använts för ansikten, kinder och klädedräkter. Genom kemiska förändringar har den senare förvandlats till sotsvart. Ett exempel är Jona som pånyttfödd och naken spys ut av valfisken. Han är helt grå, men från början har han säkert haft en rosa hudton.

En del målningar gick också mer eller mindre förlorade under 1700-talet då kyrkorummen förnyades genom att upp nya fönster togs upp. I flera kyrkor gick målningarna ett hårt öde till mötes under 1600- och 1700-talen, då de efter den tidens kyrkoideal överkalkades. Målningarna knackades sedan fram på 1800-talet varvid en del restaurerades hårt. Exempel på kyrkor i Stockholms län som aldrig överkalkats är Täby kyrka och Odensala kyrka.

Att stiga in en kyrka målad av medeltidens målare är en mäktig upplevelse. Exakt på den här platsen stod Albertus Pictor och medlemmarna i hans verkstad på sina ställningar, drog upp linjerna med sotsvart och målade bibliska scener, rankor och mönster. Och här satt sedan den medeltida församlingen och betraktade måleriet. Med den tidens ögon såg de valv med en aldrig tidigare skådad bildrikedom.

Målningar av Albertus Pictor i Stockholms län 

Bromma kyrka – Här har han målat två valv som är hårt restaurerade.

Håbo-Tibble kyrka – Här har han målat väggmålningar i långhuset och vapenhuset. De överkalkades 1759 men framtogs 1915.

Odensala kyrka – Här finns fyra valv med aldrig överkalkade målningar

Sollentuna kyrka – Här finns målningar långhuset. I vapenhuset täcker de väggar och tak. Dessa överkalkades 1789 och togs fram 1912. Härefter blev de hårt restaurerade med övermålningar.

Solna kyrka – Här finns målningar i två valv, dessa restaurerades 1928. Vapenhusets målningar har aldrig överkalkats men blivit hårt restaurerade.

Storkyrkan -Här finns målningar i Själakoret. De är skadade och restaurerade 1947, ändå av god kvalitet.

Täby kyrka – Här finns fyra valv som aldrig varit överkalkade.

Ösmo kyrka – Här finns väggar och tre valv som restaurerades 1872 och 1934.

Värt en omväg: I Härkeberga och Kumla kyrka finns aldrig överkalkade målningar. I Lids kyrka hittar du Albertus Pictors självporträtt.


Tekniken al secco

Målningarna av Albertus Pictor  har utförts al secco, vilket betyder att de målats i torr puts. För att få färgen att fästa krävdes därför ett bindemedel och det vanligaste är kalk utrört i vatten, men i några kyrkor har man också funnit rester av olja, kasein och eurasyra. I Täby kyrka har man funnit rester av gips.