Personuppgifter i samlingarna

Personuppgifter behandlas olika på museet beroende på ändamål. Personuppgifter som återfinns i samlingarna kan bestå av både text men även fotografier och behandlas både i samband med insamling, dokumentationer, forskning, på webben och i sociala medier. 

Personuppgifter i samlingarna sparas  på laglig grund och med stöd av ett allmänt intresse, enligt artikel 6e i dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär att du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. 

Innehållet i samlingarna och tillhörande personuppgifter har kulturhistoriskt värde och sparas för framtiden, därför kan du inte begära att personuppgifter ur samlingarna raderas. Däremot kan du begära att personuppgifterna inte visas i de publika databaserna.

 

 

 

 

 

close-icon