Beställa från samlingarna

Digitaliserade fotografier

De flesta digitaliserade fotografier i fotografisamlingen går att beställa som högupplösta bilder. Fotografierna levereras i första hand via länk, men du kan också få dem via e-post. Fotografier märkta med Creative commons-licenser levereras utan kostnad.  För fotografier med copyright, märkta med ©, tas ibland avgifter ut. Dessa fotografier får inte användas utan särskilt tillstånd för publicering. 

Analoga fotografier

Det går också att beställa fotografier som ännu inte är digitaliserade. Du hittar ofta dessa i till exempel äldre rapporter och inventeringar. För beställningar av icke-digitaliserade fotografier debiteras en avgift. Kontakta museet för förfrågan. 

Samtidsbild

Fotografierna i Samtidsbild har laddats upp av fotograferna själva som också valt hur bilden får användas av andra. Creative commons-licensen anger hur bilden får användas. Bilderna i Samtidsbild är av skiftande kvalitet och många finns endast lågupplösta.

Arkivhandlingar

Digitaliserade dokument som är märkta med Creative Commons-licenser levereras som högupplösta kopior genom e-post. För material som bara finns på papper tar vi en avgift för att skanna och leverera som pdf.
Sida 1-9 är avgiftsfritt, från sidan 10 tas en administrationsavgift på 50 kronor ut och därefter 2 kronor per sida.
 

Så här gör du

För att beställa högupplösta fotografier från museets fotografisamling skickar du uppgifter om bildens idnummer till: foto@stockholmslansmuseum.se
Idnumret hittar du i anslutning till bilden du sökt fram under rubriken Metadata. 

Vi levererar i följande format och storlekar:
• tiff- eller jpeg-filer
• 300 dpi
• 20×25 cm, ibland 21×29 cm
• ECI-rgb eller Adobe rgb

Fotografier från samlingen Samtidsbild kan ha lägre upplösning.

Arkivhandlingar levereras som pdf. För att beställa skicka uppgifter om handlingens idnummer till: ann-sofie.nygren@sll.se
Id-numret hittar du i anslutning till arkivhandlingen du sökt fram under rubriken Metadata. 

Kollektiv kulturarv – hembygdsföreningars samlingar

Fotografierna i hembygdsföreningarnas samlingar har olika upphovsrätter och får användas på olika sätt. Hur du kan använda ett fotografi anges genom Creative Commons-licensen eller copyright-tecknet © som visas vid fotografiet.  Är du intresserad av att använda ett högupplöst fotografi ta kontakt med den hembygdsförening som publicerat bilden. Kontaktuppgifter hittar du på Kulturarv Stockholm

close-icon