Miljöarbete

Vårt miljöarbete

Stockholms läns museum – miljöcertifierade enligt ISO 14001

Vi gjorde det! Med stor möda och angeläget besvär är nu Stockholms läns museum ett av de första museerna i Skandinavien som blivit miljöcertifierade enligt standard: ISO 14001.

Syftet med vårt miljöarbete är att det ska leda till förbättringar så att vi ständigt arbetar för en bättre miljö med klokare val. Under resans gång har det blivit väldigt tydligt att vi som personal engagerar oss i hållbarhetsfrågor. Det ger hopp inför det framtida arbetet.


Stockholms läns museums miljöpolicy


Vi bygger vårt miljöarbete på att:

  • Förmedla kunskap om att göra och tillverka själv. Vi motiverar och ger våra kunder redskap för att använda miljövänliga och återvunna material, vilket på sikt bidrar till ett hållbart samhälle och ändrade konsumtionsmönster
  • Informera och rådgöra vid samarbeten med kommuner, fastighetsägare och andra markägare, till exempel gällande fornminnen och byggnader
  • Minska museets påverkan vid energiförbrukning, resor och transporter, drift och underhåll. Vi vill även minska avfallshantering och kemikalieanvändning på museet
  • Öka miljömedvetandet hos våra besökare och samarbetspartner
  • Fortlöpande utbilda och informera alla anställda på museet i miljöfrågor och om vårt miljöarbete
  • Ställa miljökrav vid inköp av varor och tjänster

Miljömål för 2017:

  • Effektivisera användningen av energi i våra lokaler och i vår verksamhet
  • Reducera vår miljöpåverkan vid transporter och resor
  • På sikt byta ut befintliga datorer till miljövänliga alternativ
  • Reducera användningen av miljöfarliga kemikalier och material

Kontaktperson: Charlotte Hellsten Husman, charlotte.hellsten.husman@stockholmslansmuseum.se

Pdf-certifikat på engelska: certificate9001

close-icon