Ununge kyrka

Ununge kyrka

Tillkomstår: 1200-talet


Kommun: Norrtälje

Adress: Unungeslingan 93, 762 98 Edsbro

Närmaste SL-hållplats: Ununge kyrka

En stenkyrka.

Ununge kyrka. Fotograf Alf Nordström.

Det finns olika antaganden om när Unugen kyrka ursprungligen byggdes. Med utgångspunkt från en återanvänd bräda från ett målat trävalv har det antagits att den kan vara byggd redan på 1200-talet men troligare är omkring år 1400 eller något tidigare.

Kyrkobyggnaden är högrest, särskilt mot norr där marken sluttar nedåt och kyrkan får ett närmast borgliknande uttryck. Exteriört har den genomgått ett fåtal större förändringar under åren. I slutet av 1400-talet förlängdes kyrkan åt väster. Samtidigt byggdes det östra gavelröstet om och vapenhuset i söder tillkom.

Interiören har i hög grad har karaktär av den genomgripande restaurering som gjordes 1897. Vid den fanns det ett stort intresse för medeltida kalkmålningar i kyrkorna. Dessa målerier hade ofta gömts genom att de kalkades över, oftast på 1700-talet. Om det inte fanns några målningar var det inte ovanligt att nya skapades och detta gjordes också i Ununge kyrka. De nya snickerier som gjordes till Ununge har tydliga influenser från såväl rustikt utförd barock i altaruppsatsen som lån från Arts & Craftsrörelsens uttryck av hantverk i dörren mellan vapenhus och långhus. Färgsättningen i olivgrönt och rött känns igen från Carl och Karin Larssons gård i Sundborn.

Tillvägagångssätten är inte ovanliga men helhetsintrycket av interiören är ändå särpräglat då åtgärderna utfördes på ett konsekvent och kompromisslöst sätt. Restaureringen leddes av arkitekt Bror Almquist och bekostades av brukspatronen på Skebo bruk, Knut Michaelsson. Michaelsson var även teaterförfattare, regissör och senare teaterdirektör och hans inflytande bidrog till den närmast teatrala uttrycket i restaureringen.