Täby kyrka

Täby kyrka

Tillkomstår: 1280-talet


Kommun: Täby

Adress: Kyrkvägen 7-9, 187 70 Täby

Närmaste SL-hållplats: Täby kyrka

Täby kyrka uppfördes som sockenkyrka och stod färdig omkring 1280. Troligtvis har den, som så många andra medeltida kyrkor, föregåtts av en träkyrka.

Kyrkan är ett tidigt exempel på salkyrka och har ett rektangulärt långhus med kor. Sakristian med ribblöst kryssvalv av tegel byggdes till i norr under 1300-talet och i söder uppfördes vapenhus med gavelröste av tegel. Efter en brand i kyrkans tak i mitten av 1400-talet slogs fyra kryssvalv av tegel över långhus och kor.

På 1480-talet målades kyrkorummets väggar och valv av Albertus Pictor och hans verkstad. Valven har aldrig varit överkalkade och hör delvis till Alberts kvalitetsmässigt förnämsta målningssviter. Vid en restaurering på 1780-talet fick kyrkan fönster mot norr, fasaderna slätputsades, interiörens väggar vitkalkades och kyrkan fick delvis ny inredning ritad av arkitekten Jean Eric Rehn (1717-1793). 

Täby är en av Upplands fornlämningsrikaste socknar. Redan under bronsåldern började det växa fram en enkel bondekultur här. Från 1000-talet finns Täby belagt som ortnamn på de vikingatida runstenarna vid Jarlabankes bro, byggd över sankmarken vid Täby tä, där tä betyder smal väg mellan gärdesgårdar eller dylikt. Delar av en runsten har påträffats inmurad i vapenhusets yttervägg. Den tillkom med största sannolikhet på grund av att stenar till bygget, som utfördes under senare hälften av 1400-talet, hämtades från Fittja strax väster om kyrkan. 

Läs mer

Täby kyrka (stockholmslansmuseum.se)

Täby kyrka (svenskakyrkan.se)