Storkyrkan (Sankt Nikolai)

Storkyrkan (Sankt Nikolai)

Tillkomstår: 1306


Kommun: Stockholm

Adress: Trångsund 1, 111 29 Stockholm

Närmaste SL-hållplats: Gamla stan

En stenkyrka.

Storkyrkan. Fotograf Mattias Ek.

År 1306 invigdes S:t Nicolai kyrka, namngiven efter handelns och sjöfartens skyddshelgon, eller Storkyrkan som den kallats sedan 1600-talet. Troligen fanns en kyrka på samma plats redan på 1200-talet.

Under århundradens lopp har kyrkan byggts till och förändrats åtskilliga gånger. Den arkitekt som till namnet är känd för eftervärlden och som står för en genomgripande exteriör förändring är Johan Eberhard Carlberg (1683–1773) som var stadsarkitekt i Stockholm. Kyrkans interiör präglas delvis av den renovering som genomfördes 1906 – 1908 ledd av arkitekten Ernst Stenhammar (1859–1927).