Solna kyrka

Solna kyrka

Tillkomstår: 1180-talet


Kommun: Solna

Tillgänglighet: Hiss, Toalett

Adress: Prostvägen 14, 171 64 Solna

Närmaste SL-hållplats: Solna kyrka

En stenkyrka.

Solna kyrka. Fotograf Elisabeth Boogh.

Solna kyrka byggdes som en romansk rundkyrka på 1180-talet och är tillsammans med Munsö och Bromma de enda rundkyrkorna i Mälardalen, alla uppförda på 1100-talet. 

Rundkyrkan var ursprungligen murad som en kastal i tre våningar, försedd med trekvartscirkelformat kor och sydportal med poster av sandsten. Kyrkans nedre våning hade religiös funktion medan de två övre våningarna kunde användas som skydd och försvar.

Rundhusets troligen halvcirkelformade kor ersätts redan före 1225 med ett rektangulärt, rakslutet kor i två våningar som valvslogs omkring 1300 med ett höggotiskt kryssvalv som liknar Riddarholmskyrkans. Under samma århundrade valvslogs även rundhuset med ett kupolformat tegelvalv med samma klöverbladsformade ribbor som korvalvet. Samtidigt har östra delen av långhuset uppförts och försetts med ett ursprungligt valv som vilar direkt på murarna. Vapenhus byggs framför sydportalen. Under 1400-talets första del förlängs långhuset med ett parti som tunnvälvs liksom det tillbyggda vapenhuset i söder och en kryssvälvd sakristia byggs i norr. Omkring 1450 pryds kyrkorum och vapenhus med kalkmålningar av Albertus Pictor varav kyrkorummets väggar och valv senare överkalkas.

Solna låg ursprungligen på en holme med vattenväg mot det vi nu kallar Brunnsviken. I samband med en biskopsvisitation 1303 benämns Solna som Solnö men kallas redan på 1400-talet för Solna. På 1100-talet avsattes mark till kyrka och prästgård genom en ombildning av någon av de större byarna eller gårdarna.