Sollentuna kyrka

Sollentuna kyrka

Tillkomstår: 1100-talet


Kommun: Sollentuna

Adress: Kyrkvägen 2, 192 72 Sollentuna

Närmaste SL-hållplats: Sollentuna

En stenkyrka.

Sollentuna kyrka. Fotograf Elisabeth Boogh.

Sollentuna kyrka uppfördes i slutet av 1100-talet och är placerad i närheten av sjön Norrviken som under vikingatid var en betydande vattenled i kontakt med Mälaren och Saltsjön.

Den ursprungliga romanska stenkyrkan med västtorn och långhus förlängdes vid 1200-talets slut med ett nytt kor av samma bredd som långhuset men lägre än detta. Samtidigt byggdes sakristia i norr. Kyrkan fick under 1300-talets första hälft kryssvalv av tegel över långhuset, och under 1400-talets andra hälft slogs tegelvalv i nedre tornrummet, som förenades med långhuset. Vidare höjdes tornet, och ungefär samtidigt tillkom vapenhuset i söder. Kyrkans ingångar är belägna i väster och söder. Av den äldsta romanska kyrkan från 1100-talets slut återstår tornet samt långhusets västra del. 

Det kraftiga tornet i Sollentuna kyrka har ursprungligen haft ett klostervalv liknande det i S:t Pers kyrkoruin i Sigtuna. Tornrummet över valvet har varit ett refugium där sockenborna sökt tillflykt i oroliga tider. Vid en restaurering av kyrkan i början av 1900-talet hittades en runsten som nu finns uppställd på kyrkogården.

Kyrkan är belägen intill den gamla landsvägen mellan Stockholm och Uppsala. År 1560 övernattade här ett stort följe på väg mot Uppsala med kistor innehållande den döde kung Gustav Vasa och hans båda avlidna gemåler. 

Läs mer

Sollentuna kyrka (svenskakyrkan.se)