Östra Ryds kyrka

Östra Ryds kyrka

Tillkomstår: 1430-talet


Kommun: Österåker

Adress: Östra Ryds Kyrkväg 21, 184 94 Åkersberga

Närmaste SL-hållplats: Östra Ryds kyrka

En stenkyrka.

Östra Ryds kyrka. Fotograf Mattias Ek.

Östra Ryds kyrka byggdes i huvudsak under senmedeltiden omkring 1430 som en salkyrka med ursprungliga valv. Kyrkan och Rydboholms gård är historiskt starkt förknippade med varandra och en inskription i kyrkans korvalv anger den dåvarande ägaren till Rydboholm, Anund Sture som byggherre. 

I Östra Ryds kyrka finns en sakristia med ursprungligt kryssvalv från en äldre kyrka, uppförd under sent 1200-tal eller cirka 1300. På 1690-talet byggdes korsarmar till i norr och söder. Samtidigt uppfördes ett gravkor i öster, möjligen efter ritningar av Jean de la Vallée. Vid en restaurering 1924 togs vissa kalkmålningar fram. 

Namnet Ryd är belagt som sockennamn från 1298. Under lång tid har socknen dominerats av gårdarna Bogesund och Rydboholm. Gravfält från yngre järnålder antyder att Rydboholm kan ha etablerats som gård redan under förhistorisk tid och väster om kyrkan, vid Karlhäll, kan en vikingatida och eventuellt även medeltida by eller gård ha legat. Två runstenar finns inne i kyrkan, varav en är uppställd i södra korsarmen och en är fastmurad i väggen intill nordportalen.