Össeby-Garns kyrka

Össeby-Garns kyrka

Tillkomstår: 1200-talet


Kommun: Vallentuna

Adress: Lilla Garn 33, 186 97 Brottby

Närmaste SL-hållplats: Össeby-Garns kyrka

En stenkyrka.

Össeby-Garns kyrka. Fotograf Elisabeth Boogh.

Össeby-Garns stenkyrka uppfördes under romansk tid på 1200-talet och byggdes till med ett vapenhus under 1400-talet. På platsen stod sannolikt tidigare en kyrka av trä.

Till den tidigaste träkyrkan tillfogades kor och sakristia av sten under 1200-talets första hälft. Vid 1200-talets mitt ersattes långhuset av trä av ett i sten. Dateringen har gjorts med ledning av den låga triumfbågen och den södra ursprungliga ingångens ålderdomliga utformning. Korets tegelvalv med ansiktskonsoler slogs i början av 1300-talet, valvet i långhuset tillkom senare. Vapenhuset är inte i förband med långhuset utan byggdes till vid 1400-talets mitt eller senare del. 

Össeby-Garns kyrka har bevarat sin medeltida plan och form, karakteristisk för de uppländska romanska landsortskyrkorna. Kyrkan har ett rektangulärt långhus med smalare, rakslutet kor, sakristia i norr och vapenhus i söder. Det blottade murverket består av natursten, med tegel i omfattningar samt i östra gavelröstets blindering. Fönstren är stickbågiga, nischen till det östra korfönstret har dock spetsbågig form. Ingång till kyrkorummet sker via vapenhuset samt direkt från västgaveln.