Norrsunda kyrka

Norrsunda kyrka

Tillkomstår: 1100-talet


Kommun: Sigtuna

Adress: Norrsunda kyrkby 116, 195 95 Rosersberg

Närmaste SL-hållplats: Norrsunda kyrka

En stenkyrka.

Norrsunda kyrka. Fotograf Mattias Ek.

Norrsunda uppfördes som en romansk sockenkyrka byggd av utvald gråsten. Kärnkyrkan med sitt östtorn uppfördes under 1100-talet och bestod ursprungligen av långhus med två travéer, smalare kor och absid.

Ursprungligen har kyrkan haft klockor i tornet som ringdes från koret, i östtornets ursprungliga valv finns två hål för klocklinor. På 1400-talet förlängdes långhuset med en travé åt väster, sakristia och vapenhus tillkom och valven slogs.  Sammanbyggt med kyrkan på långhusets sydsida uppförs 1633 ett gravkor i tegel som det sista tillägget på byggnadskroppen. Dess gavelröste är rikt utsmyckat med sandstensskulptur. Gravkoret uppfördes för Johan Sparre av hans änka Ebba Oxenstierna.  

Tornet fick sin nuvarande huv under 1800-talets förra hälft och sedan harkyrkan restaurerats 1902 och 1954 då interiören fick sin nuvarande karaktär. Det ursprungliga korvalvets bårder och mittrosett från folkungatid togs fram vid 1950-talets restaurering. Samtidigt restaurerades långhusets kalkmålningar från 1400-talet och det tidiga 1900-talets kompletteringar togs bort.

Norrsunda kyrka är troligen byggd med Skånela som förebild. Efter kyrkorna i Sigtuna representerar östtornskyrkorna Upplands äldsta kyrkor. Socknen är rik på fornminnen, bland annat ligger kung Nordians gravhög från folkvandringstiden här.