Mariakyrkan

Mariakyrkan

Tillkomstår: 1230-talet


Kommun: Sigtuna

Adress: Olofsgatan 4, 193 30 Sigtuna

Närmaste SL-hållplats: Sigtuna busstation

En stenkyrka.

Mariakyrkan. Fotograf Mattias Ek.

Mariakyrkan var ursprungligen dominikanerklostrets kyrka och antas ha påbörjats i mitten av 1230-talet. Kyrkan invigdes troligen av ärkebiskop Jarler år 1247 och stod färdig omkring år 1255.

Det var troligen under ärkebiskop Jarlers tid som konventet grundades och anslöt till kyrkans sydsida. Mariakyrkan är utformad som en treskeppig hallkyrka med ett smalare rakslutet kor. Klostrets korsgång var ihopbyggd med kyrkans södra vägg där idag finns rester av valvbågar.  Kyrkan är den tidigaste monumentalbyggnaden i Sverige som uppförs i tegel. Den är utförd i så kallad Mälardalsgotik som är en övergångsstil mellan romantik och gotik och som har sitt första uttryck i Sverige i Mariakyrkan. 

Klostret lades ned omkring år 1530 då byggnaderna revs ner till grunden. Eftersom kyrkan sannolikt var den lämpligaste av Sigtunas kyrkor att användas som protestantisk gudstjänstlokal avstod man från att riva den. Mariakyrkan är den enda kyrkan i Sigtuna som bevarades efter reformationen.