Låssa kyrka

Låssa kyrka

Tillkomstår: 1100-1200-talet


Kommun: Upplands-Bro

Adress: Rösaringvägen 11, 197 91 Bro

Närmaste SL-hållplats: Låssa kyrka

En stenkyrka.

Låssa kyrka. Fotograf Alf Nordström.

Låssa kyrka uppfördes som en liten absidkyrka av gråsten under 1100-talets slut eller 1200-talets början Från denna tid härstammar långhusmurarna i den nuvarande kyrkans två västligare travéer och sydportalen.

Under 1400-talets mitt uppfördes vapenhuset i söder, som numera används som sakristia. I samband med en stor ombyggnad 1695 – 1697, revs det medeltida koret och kyrkan byggdes till med en travé åt öster. Samtidigt uppfördes ett nytt kor, som då utgjorde gravkor för familjen Posse. I samband med ombyggnaden fick kyrkan en ingång i väster. 

Tornet i väster uppfördes under 1830-talet efter ritningar av J. Carlberg från Stockholm. Ovanför den nuvarande entrén i väster sitter familjen Posses adliga vapen, som härstammar från 1600-talet. Vid samma tid fick långhuset och korets yttertak sin nuvarande form.