Kungsängens kyrka

Kungsängens kyrka

Tillkomstår: 1200-talet


Kommun: Upplands-Bro

Adress: Kyrkvägen 35, 196 30 Kungsängen

Närmaste SL-hållplats: Kyrkvägen

En stenkyrka.

Kungsängens kyrka. Fotograf Alf Nordström.

Kungsängen kyrka är uppförd under 1200-talet med ett kort rektangulärt långhus av gråsten och ett samlare kor. I dagens kyrka ingår den ursprungliga romanska kyrkans murverk i de två västligaste travéerna som bevarar en romansk fönsteröppning. 

Vid 1200-talets slut eller 1300-talets början revs den romanska kyrkans kor och kyrkan förlängdes till en salkyrka med ett ovanligt långt korparti. I samband med ombyggnaden byggdes den södra portalen om i gotisk form. 

Sakristia tillfogades vid 1300-talets slut eller 1400-talets början och försågs med kryssvalv. Under 1400-talets senare hälft kom vapenhuset till och välvdes samtidigt som långhus och kor med kryssvalv. Därefter har inga tillbyggnader skett. 

En större ombyggnad år 1776 har gett kyrkan sitt nuvarande utseende. Fönsterna fick nu sin nuvarande form och i båda gavlarna utfördes rundfönster. En ny ingång togs upp i västgaveln och försågs med en omfattning av sandsten. 

Under 1880-talet genomfördes en stilrestaurering i nygotisk anda. Vid en restaurering år 1920 avlägsnades 1880-talets förändringar varvid kyrkans exteriör återställdes till sitt 1700-talsutseende.