Medeltiden mitt ibland oss 

Även om det har gått många hundra år sedan medeltiden, finns det ändå mycket kvar av den mitt ibland oss. I Stockholms län finns det fler än nittio kyrkor som är nästan 1000 år gamla och fortfarande används. Flera av dem har byggts om under årens lopp men många är välbevarade i sin medeltida form och till sitt uttryck. Det finns skillnader mellan dem men de visar också upp stora likheter. Dessa kyrkor utgör ett rikt kulturarv.

Kyrkobyggnaden och kyrkorummet förkroppsligar den kristna tron, men är idag också en kulturmiljö öppen för alla. Som kulturmiljö är kyrkobyggnader och kyrkogårdar skyddade i Kulturmiljölagen och det är allas ansvar att värna dem.  
 
I “Tema: Medeltida kyrkor” kan du i text och bild besöka de medeltida kyrkorna i Stockholms län och fördjupa dig i artiklar som spänner från vikingatidens runstenar till senmedeltidens stjärnvalv. Få perspektiv, skaffa överblick och gå på djupet i länets sockenkyrkor eller läs mer om hur du kan undersöka din närmaste medeltida kyrka.   
 
Här kan du läsa korta beskrivningar om varje kyrka och genom tematiska artiklar kan du fördjupa dig i hur tro och liturgi påverkar kyrkorummet, hur sockenkyrkan förhåller sig till landskapet, hur kyrkorna utvecklas, vilken roll de medeltida kalkmålningarna spelar, vilka personer som bygger kyrkorna, medeltida byggnadsteknik och mycket mer.