Huddinge kyrka

Huddinge kyrka

Tillkomstår: 1200-talet


Kommun: Huddinge

Tillgänglighet: Bil till entré, Hörselslinga, Parkering, Toalett

Adress: Kommunalvägen 23, 141 48 Huddinge

Närmaste SL-hållplats: Kyrkängsbacken

En stenbyggnad.

Huddinge kyrka. Fotograf Mattias Ek.

Huddinge kyrka har en lång historia som tar sin början på 1200-talet. Den har byggts om och restaurerats många gånger under århundradena.

Kyrkan är placerad i öst-västlig riktning med koret i öster och består av ett rektangulärt långhus med åttkantigt kor i öster, utbyggt vapenhus i söder och torn i väster. Åt norr finns en tillbyggnad som mot öster är sammanbyggd med sakristian och mot väster förbunden med tornet. 

På 1400-talet byggdes kyrkan om så gott det gick till en senmedeltida gotisk kyrka, enligt tidens ideal. År 1645 rasade kyrktornet och delar av kyrkans tak och väggar förstördes. Under hundra år tilläts kyrkan förfalla alltmer men i mitten av 1700-talet kunde restaurering ske tack vare donationer. Kyrkan förlängdes med ett nytt kor och en ny sakristia byggdes. En tillbyggnad uppfördes, det så kallade Bunge-Mörnerska gravkoret. Detta revs 1877 för att ge plats åt ett nytt kyrktorn. Under 1900-talet har stora renoveringar gjorts för att modernisera kyrkan.

Huddinge kyrka har en vacker, ljus interiör och här finns bland annat ett träsnidat altarskåp av ek från 1480 med skultpterad utsmyckning från scener ur passionshistorien och en predikstol med skulpturer från 1685.

Läs mer

Huddinge kyrka (svenskakyrkan.se)