Hölö kyrka

Hölö kyrka

Tillkomstår: 1100-1200-talet


Kommun: Södertälje

Adress: Bökesta 5, 153 92 Hölö

Närmaste SL-hållplats: Hölö kyrka

En stenkyrka.

Hölö kyrka. Fotograf Hedvig Bellberg.

Hölö äldsta kyrka anses ha tillkommit mot slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet. Den medeltida kyrkan som uppfördes på platsen bestod av ett rektangulärt kyrkorum med sakristia i norr, vapenhus i söder och torn i väster.

Vid 1400-talets mitt revs det ursprungliga tornet för att ersättas med ett nytt större torn som var lika brett som långhuset. Detta torn finns fortfarande kvar men dess ursprungliga tak ersattes med nuvarande huv på 1750-talet. 

Den gamla kyrkan ansågs så småningom vara för trång och 1792 revs hela långhuset för att ersättas med ett nytt, bredare och längre. Den nya kyrkan, som anslöt till det medeltida tornet, döptes om till Fredrik Adolf kyrka och invigdes 1793.