Hammarby kyrka

Hammarby kyrka

Tillkomstår: 1200-talet


Kommun: Upplands Väsby

Adress: Kyrkvägen 9, 194 78 Upplands Väsby

Närmaste SL-hållplats: Hammarby kyrka

En stenkyrka.

Hammarby kyrka. Fotograf Mattias Ek.

Hammarby socken omnämns första gången 1291 men redan omkring år 1200 eller något senare uppfördes Hammarby kyrkas långhus med tillhörande lägre och smalare kor. Den nuvarande kyrkan föregicks sannolikt av en träkyrka.

Under 1300-talet revs koret och ersattes av ett nytt och bredare kor. Kyrkan förlängdes med en travé åt öster och samtidigt tillfogades en sakristia i norr. Norrväggen mot sakristian uppfördes som en relativt tunn mur av tegel. Under 1400-talet tillkom ett vapenhus och långhuset försågs med valv. 1678 rasade korvalvet och långhusets östligaste valv och ersattes med kryssvalv med halvstenstegel. Samtidigt höjdes det östra gavelröstet till samma höjd som kyrkan i övrigt. Kyrkorummet har inga fönster mot norr, vilket är unikt för denna typ av kyrka. Under 1700-talet genomfördes en rad mindre förändringar av kyrkobyggnaden som gav den ett mer tidsenligt utseende.

Förleden “hammar”, i sockennamnet Hammarby, är i Uppland ett dialektalt ord som betyder “stenig backe” eller liknande. Hammarby kyrka är byggd i en sluttning ned mot sjön Fysingens södra strand där ett stort antal runristningar har hittats. De vittnar om människans aktivitet redan under forntiden. En av dessa runristningar ingår i den förhistoriska väg som belagts från Hammarby och norrut genom Skånela socken.

Läs mer

Hammarby kyrka (svenskakyrkan.se)