Gottröra kyrka

Gottröra kyrka

Tillkomstår: Sekelskiftet 1100–1200-talet.


Kommun: Norrtälje

Adress: Vängsjöbergsvägen 6, 762 95 Rimbo

Närmaste SL-hållplats: Gottröra kyrka

En stenkyrka.

Gottröra kyrka. Fotograf Mattias Ek.

Gottröra är en romansk gråstenskyrka vars äldsta delar är från årtiondena kring sekelskiftet 1100–1200-talet. Den har genomgått förändringar genom åren men utsidan har ännu en tydlig romansk karaktär.   

Mot mitten eller slutet av 1300-talet byggdes sakristia på norrsidan med tunnvalv av tegel och utvändigt med pulpettak. Sakristian är på västra sidan sammanbyggd med en strävpelare som antagligen tillkommit i samband med valvslagning av långhuset. Ett vapenhus byggdes framför sydportalen, troligen under 1400-talet, detta revs efter en brand 1893. 

Långhus och kor täcktes med kryssribbvalv under 1400-talets första hälft. Långhuset hade ursprungligen haft öppen takstol eller ett plant trätak vilket framgår av märken i murarna efter urprungliga takstolar. Under 1400-talets senare del, då många kyrkor annars byggdes ut så att de fick salskyrkoplan, förlängdes koret åt öster med en travée som redan från början valvslogs. Senare under samma århundrade revs den gamla östra östmuren. Koret förlängdes och erhöll rak gavelmur. Den nya östmuren gjordes rak och röstet byggdes av tegel. Samma material insattes i långhusets östra gavelröste.

Framför sydportalen byggdes ett vapenhus. Tornet med hög och spetsig spira har från början använts som refugium – tillflyktsplats i orostider. På norra sidan av tornet finns en rund tornliknande utbyggnad som fungerar som trapphus. Tidigare fanns ett trapphus i trä och, liksom i Närtuna kyrkas torn, en öppning för stege som kunde dras upp vid behov.  

På 1670-talet byggdes ett gravvalv för överste Börge Månsson Skeckta på Vängsjöberg och hans släkt. 1763 upptogs en ingång i tornets västmur. Efter en brand 1893 återstod endast murarna och interiören präglas av den återuppbyggnad som gjordes. Av ursprungskyrkan återstår tornet, långhuset och västra delen av koret. Nuvarande takstolar tillkom efter branden.