Frösunda kyrka

Frösunda kyrka

Tillkomstår: 1400-talet


Kommun: Vallentuna

Adress: Mathiasgården, Kyrkvägen 4, 186 95 Vallentuna

Närmaste SL-hållplats: Kyrkvägen

En stenkyrka.

Frösunda kyrka. Fotograf Elisabeth Boogh.

Frösunda kyrka uppfördes som sockenkyrka under 1400-talets mitt eller strax dessförinnan men det fanns en kyrka eller ett kapell på platsen möjligen redan under 1100-talet. Det äldsta kända dokumentet där Frösunda kyrka nämns är från 1291.

Den äldre kyrkan eller kapellet låg direkt söder om den nuvarande kyrkobyggnaden. När den nuvarande byggnaden uppfördes under 1400-talet lät man kapellet stå kvar och vara en del i den nya kyrkans sydmur. Kyrkan är till sin form i huvudsak oförändrad sedan byggnadstiden. Sekundärt har dock fönster förändrats och tillkommit och entrén vidgats. Då vapenhuset uppfördes revs dock den gamla stenbyggnaden. Eftersom den gamla byggnadens mur var tunnare än den nya fick kyrkmuren fyllas ut med tegel. Än idag syns spåren från den gamla byggnaden på kyrkans södra fasad. 

I namnet Frösunda ingår den gamla benämningen för härad – hund – som vittnar om socknens tidigare betydande roll i regionen som ett mindre rätts- och förvaltningsområde inom landskapet. Till bygdens betydelse bidrog säkert läget bredvid den farled som tidigare förband Uppsala med Östersjön.