Fresta kyrka

Fresta kyrka

Tillkomstår: 1200-talet


Kommun: Upplands Väsby

Adress: Fresta kyrkväg 1, 194 54 Upplands Väsby

Närmaste SL-hållplats: Sutargränd

En stenkyrka från medeltiden med vit puts

Fresta kyrka fotograferad från nordväst.

Fresta kyrka uppfördes under 1200-talets första hälft. Den nuvarande kyrkan föregicks troligen av en kyrka i trä, till vilken ett kor och en sakristia i sten tillfogades. Från denna tid finns ännu korets inre murar och sakristian bevarade.  

Sannolikt användes långhuset i trä som ett provisorium. Långhuset i sten tillkom något senare under 1200-talet och under 1300-talets första hälft försågs koret och sakristian med kryssvalv i tegel. Det var dock först under 1400-talet som långhuset välvdes och ett vapenhus uppfördes i söder. 

1776 genomgick kyrkan en större renovering som i huvudsak gav den dess nuvarande utseende. I syfte att skapa en enhetlig exteriör i tidens stil, murades skalmurar vid korets norra och södra murar så kyrkan utvändigt fick samma bredd. Gavelröstet i öster murades och de gotiska taken byggdes om till ett gemensamt brutet tak. Ett torn uppfördes i väster, vapenhuset revs och långhusets fönster vidgades. 

Tidigare hade Fresta socken sjöförbindelse genom Norrviken, från vilken man kunde färdas vidare in i Mälaren och ut i Saltsjön. I socknen finns rika lämningar från vikingatid. Om detta vittnar det flertal runstenar som varit inmurade i kyrkans väggar. Inte minde än 13 runstenar har identifierats – ingen annan kyrka i Uppland har haft så många inmurade runstenar.