Fasterna kyrka

Fasterna kyrka

Tillkomstår: 1600-talet


Kommun: Norrtälje

Adress: Fasterna kyrkväg 12, 762 96 Rånäs

Närmaste SL-hållplats: Fasterna kyrka

En stenkyrka.

Fasterna kyrka. Fotograf Elisabeth Boogh.

Farstena kyrka står på samma som en äldre kyrka legat som troligtvis byggdes på 1200-talet. Under åren 1797 – 1806 genomfördes en ombyggnad som var så omfattande att bara grunden i de östra och västra korsarmarna och delvis murar av den medeltida kyrkan finns kvar.

Kyrkan fick sitt nuvarande utseende med Adolf Fredriks kyrka i Stockholm som förebild, i och med ombyggnaden. Den medeltida kyrkans gråstensmurar utgör väggar i västra korsarmen och en liten del av murar från en tillbyggnad av medeltidskyrkan på 1600-talet återstår öster om korsmitten. En del av den medeltida kyrkans inventarier såldes på auktion år 1811, men dopfunten finns fortfarande kvar.