Ekerö kyrka

Ekerö kyrka

Tillkomstår: Slutet av 1100-talet


Kommun: Ekerö

Tillgänglighet: Hörselslinga, Tillgänglighets­­anpassad, Toalett

Adress: Ekerö kyrkväg 5, 178 52 Ekerö

Närmaste SL-hållplats: Ekerö kyrkväg

Ekerö kyrka

Ekerö kyrka uppfördes vid slutet av 1100-talet. Kyrkan hade ursprungligen formen av en typisk romansk kyrka med långhus, kor och troligen en smalare absid.

Kring år 1300 revs koret och kyrkan förlängdes åt öster till en gotisk salkyrka med brett, rakt avslutat kor. Samtidigt uppfördes sakristian. Tornet restes i samband med en stor upprustning under 1400-talet. Sannolikt byggdes då även ett vapenhus i söder. Under renoveringen slogs också invändigt valv som dekorerades med kalkmålningar. 

Vid mitten av 1600-talet brann kyrkan och en större upprustning genomfördes därför på 1680-talet. Under samma renovering försågs tornet med nytt krön och inredningen förnyades. Fönstren förstorades och vapenhuset revs i söder.  

Tornhuven ändrades 1793 – 1794 till sin nuvarande form. Invändigt genomfördes därefter restaureringar åren 1880 –1881, under 1930-talet efter förslag av Ragnar Östberg, samt 1951-1952 under ledning av Ärland Noreen.