Eds kyrka

Eds kyrka

Tillkomstår: 1100-talet


Kommun: Upplands Väsby

Adress: Eds kyrkväg 1, 194 91 Upplands Väsby

Närmaste SL-hållplats: Eds kyrka

En stenkyrka.

Eds kyrka. Fotograf Elisabeth Boogh.

När den nuvarande kyrkan i Ed började uppföras under 1100-talet hade den troligtvis inte föregåtts av någon träkyrka. Den ursprungliga kyrkan bestod av ett rektangulärt långhus med ett smalare torn i väster samt en bred absid i öster, direkt fogad mot långhuset.

Denna så kallade absidsal, var en relativt ovanlig planform i Uppland. Förutom i Ed, har den troligtvis endast funnits i Lovös äldsta stenkyrka samt i Frötuna kyrka. Eds kyrkas murar var ursprungligen oputsade.

Under 1300-talet revs absiden varpå kyrkan förlängdes åt öster med ett rakslutet kor. Under samma tid tillkom sakristian i norr och öppningen mot tornet förstorades. Invändigt slogs kryssvalv, som 1487 dekorerades med kalkmålningar av Albertus Pictor. Under 1400-talet uppfördes även ett vapenhus vid södra långhusväggens västra del. 

Runstenar i kyrkan och i dess närhet tyder på att socknen hade ett centralt läge redan under vikingatid. Även namnet Ed visar på att socknen utgjort en viktig punkt i kommunikationsnätet. Ed ligger mellan Edssjön, som förr var en del av ett större vatten, och Mälaren. Vid edet, var man tvungen att dra båtarna över land, en sträcka på cirka 200 meter vid Kristi födelse.

Läs mer

Eds kyrka (svenskakyrkan.se)