Bro kyrka

Bro kyrka

Tillkomstår: 1100-talet


Kommun: Upplands-Bro

Adress: Assurs väg 3, 197 91 Bro

Närmaste SL-hållplats: Bro

En stenkyrka.

Bro kyrka. Fotograf Anna Ulfstrand.

Kyrkans äldsta delar härrör från 1100-talet och utgör den romanska kyrkans långhus. Under 1300-talet revs det äldre koret och kyrkan förlängdes österut till en rektangulär salkyrka, med ett kor som hade samma bredd som långhuset och med en sakristia i norr.

Under 1400-talet förlängdes kyrkan med en travé åt väster och ett vapenhus kom till i söder. Under samma århundrade utfördes valvslagning i olika etapper. Fragment av en grund och märken på muren samt arkeologiska utgrävningar visar att det funnits en medeltida sakristia mot norr. Denna sakristia revs i samband med att en ny uppfördes 1778 – 1780 vid den östra gaveln. Under slutet av samma århundrade togs nya fönster upp och befintliga vidgades. Kyrkan är murad av kluven gråsten med tegelbitar som skolstenar. Vapenhusets gavel, långhusets östgavel och sakristian är helt av tegel. 

Vid en omfattande renovering 1914 fick kyrkan delvis ny färgsättning, ingången i väster utvidgades och nytt spåntak lades. Filip Månsson försåg koret med dekorativa kalkmålningar som dock målades över vid en ny renovering 1947.