Angarns kyrka

Angarns kyrka

Tillkomstår: 1280-talet


Kommun: Vallentuna

Adress: Angarns-Lundby 9, 186 91 Vallentuna

Närmaste SL-hållplats: Angarns kyrka

En stenkyrka.

Angarns kyrka. Fotograf Mattias Ek.

Angarns kyrka byggdes troligtvis under 1280-talet och kan vara en av de äldsta salkyrkorna i Uppland. Sakristian och vapenhuset har tillkommit något senare, och varken vapenhusets eller sakristians murar ligger i förband med långhuset. 

Salkyrkans långhus var ursprungligen täckt av ett tunnvalv med treklöverformad genomskärning, något som var vanligt under folkkungatiden. Vid okänd tidpunkt har kyrkan brunnit varpå trätunnvalvet brann ner och murarnas övre del förstördes. Efter branden försågs långhuset med ett platt innertak av trä och samtidigt sänktes vägghöjden med ungefär en halv meter. Vapenhuset lämnades utan innertak med synliga takstolar. Långhusets innermurar är vitputsade och den enda utsmyckningen består av en profilerad trälist mellan det segementformade taket och väggen. Vid en storm 1729 blev kyrkan svårt skadad och först 1795 – 1796 försågs långhuset med nya takstolar. Sakristian och vapenhuset har dock kvar den medeltida takstolskonstruktionen. 

Historiskt och naturskönt: Angarns kyrka och dess omgivningar

Angarns kyrka ligger i ett kuperat och variationsrikt landskap. Kyrkan och kyrkogården ligger på ett dominerande höjdläge i västra delen av kyrkbyn med utsikt över jordbrukslandskapet mot väster och norr. Flera fornlämningar skvallrar om att trakten kring Angarn varit bebodd i flera tusen år. Här finns bland annat ett stort antal runstenar från 1000-talet liksom flera hällristningar från yngre bronsåldern, då bebyggelsen var omfattande. Under medeltiden fanns här en vik som stod i förbindelse med Långhundraleden, den så kallade Angarnsjöängen. Angarn hade ett strategiskt läge utmed en farled och var lätt att nå i landskapet. Under 1800-talet torrlades sjön för att man skulle utvinna mer åker och samtidigt förbättra förhållandena för den befintliga intilliggande odlingsmarken.