Kontakt

Stockholms läns museum

Stockholms läns museum är ett digitalt museum utan publika lokaler. Vi samarbetar ofta med andra vilket innebär att vi finns på plats i länet tillsammans med andra aktörer. Sedan januari 2021 är Stockholms läns museum en del av Region Stockholms kulturförvaltning.

Leveransadress:

Stockholms läns museum
Region Stockholm
Kulturförvaltningen
Södermalmsallén 36. Plan 3.

Postadress:

Stockholms läns museum
Region Stockholm
Kulturförvaltningen
Box 38 204, 100 64 Stockholm

Organisationsnummer:

Region Stockholm, 232100-0016

Stiftelsen Stockholms läns museum, 802011-2036

E-post:

Allmänna frågor till museet: lansmuseet.kultur@regionstockholm.se
Frågor om hemsidan: lenita.garde@regionstockholm.se

Museichef

Annelie Kurttila: annelie.kurttila@regionstockholm.se

Press och kommunikation

Lenita Gärde, lenita.garde@regionstockholm.se

 

Medarbetare efter förnamn

Annelie Kurttila
Museichef
Telefon:  076-526 94 40, 08-123 379 41
Mejl: annelie.kurttila@regionstockholm.se

Ann-Sofie Nygren
IT-samordnare, arkivansvarig
Tel: 076-526 94 25, 08-123 379 50
Mejl: ann-sofie.nygren@regionstockholm.se

Daniel Sahlén
Arkeolog
Tel: 076-526 94 54, 08-123 379 48
Mejl: daniel.sahlen@regionstockholm.se

Elisabeth Boogh
Insamlingsstrateg
Tel: 076-526 94 31, 08-123 379 46
Mejl: elisabeth.boogh@regionstockholm.se

Hedvig Bellberg (tjänstledig)
Bebyggelseantikvarie
Tel: 076-526 94 56, 08-123 379 49

Lenita Gärde
Kommunikatör
Tel: 076-526 94 24, 08-123 379 43
Mejl: lenita.garde@regionstockholm.se

Moa Beskow
Etnolog
Telefon: 076-526 94 30, 08-123 379 45
Mejl: moa.beskow@regionstockholm.se

Niclas Lindergård
Vaktmästare/filmare
Telefon: 076-526 94 22, 08-123 379 42
Mejl: niclas.holmstrom-lindergard@regionstockholm.se

Rebecka Walan
Intendent, förmedling
Tel: 076-526 94 44, 08-123 379 47
Mejl: rebecka.walan@regionstockholm.se

Stella Waldenström
Insamlingsassistent
Tel: 072-582 29 92
Mejl: stella.waldenstrom@regionstockholm.se

Stina Hagelqvist
Bebyggelseantikvarie
Tel: 076-526 94 63, 08-123 379 51
Mejl: stina.hagelqvist@regionstockholm.se

Ulrika Schreil
Digital strateg
Telefon: 076-526 94 58, 08-123 379 44
Mejl: ulrika.schreil@regionstockholm.se

 

Stiftelsen Stockholms läns museum

Styrelsen

Stockholms läns museums styrelse

 

close-icon