Wieland Förster

Wieland Förster

1930

Konstverk: Sörjande man

En skulptur av en man sitter med uppdragna knän och gömmer huvudet mellan benen. Hus och grönska bakom.

Sörjande man. ©Wieland Förster/ Bildupphovsrätt 2021. Foto: Rebecka Walan.

Wieland Förster är från Dresden i Tyskland. Han är bildhuggare och skulptör, men har även arbetat som grafiker och skriftställare. Han har ett starkt humanistiskt intresse och har utfört flera skulpturer av kända kulturpersonligheter, som till exempel författarna Heinrich Mann och Pablo Neruda.