Sture Collin

Sture Collin

1939

Konstverk: Filosof, Män i båt

Bronsfigur med uppspärrade ögon.

Filosof. ©Sture Collin/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Rebecka Walan.

Sture Collin arbetar med figurer och figurgrupper med anekdotiska drag och även med stramt abstraherande skulpturer. Ofta relaterar de på olika sätt till civilisationens skörhet eller dårskap. Han föddes i Hudiksvall och utbildade sig i skulptur vid Kungliga Konsthögskolan mellan 1964–1969.

Offentliga arbeten i urval

  • Sockenplans tunnelbanestation, Stockholm
  • Idrottsanläggning, Botkyrka
  • Bronsskulptur, Solberga sjukhus
  • Postgirot, Stockholm