Sophie Tottie

Sophie Tottie

1964

Konstverk: Stjärnskott

Porlande fontän med stjärna av mässing i mitten.

Stjärnskott. ©Sophie Tottie/ Bildupphovsrätt 2022. Foto: Rebecka Walan.

Sophie Tottie är utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm 1986-1991 och i Paris vid Institut des hautes études en arts plastiques 1989-1990. Hon var professor på Malmö konsthögskola 2001-2009, vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 2012-2022 och undervisade däremellan på Harvarduniversitetet i USA, vid Visual and Environmental Studies (VES). Likt en nutida renässanskonstnär kretsar hennes konst kring filosofi och politik, vetenskapshistoria och atomfysik, förnuft och spekulation. I sina verk rör hon sig mellan olika medier som måleri, teckning, video, fotografi och objekt. Cirkeln och linjen återkommer.

Offentliga verk i urval

Sophie Tottie har utfört offentliga verk på till exempel Lunds Universitet, Linköpings Universitetssjukhus, på Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna utanför Uppsala och i Solna. Stjärnskott i Solna är det enda offentliga verket i utomhusmiljö. I de tre sistnämnda gestaltningarna finns materialen sten och mässing. Verken som brer ut sig över ytor, och som lockar betraktaren till rörelse ger känslan av att det inte är meningen att vi ska få en total överblick utan mera en glimt, en aning om något större och mera storslaget.

“[…] det är aldrig så enkelt att man har en utgångspunkt och sedan gör verket.”, säger Sophie Tottie i en film inspelad angående verket i Ultuna. “[…] istället för ordet ’utgångspunkter’ så använder jag ordet ’insikter’.”

Sophie Tottie