Rolando Perez

Rolando Perez

1947

Konstverk: Damen med hunden

En vit skulptur av en dam står på en hög grå sockel, framför sig har hon en hund.

Damen med hunden. ©Rolando Perez/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Elisabeth Boogh.

Rolando Perez arbetar i flera tekniker som skulptur, måleri, installationer med assemblage.

Rolando Perez är född i Chile i staden San Antonio och var redan som barn konstnärligt intresserad. Under högstadietiden fanns en kulturskola i närheten och den blev en viktig plats för Rolando där allt skapande uppmuntrades. Han utbildade sig sedan vid Escuela de Bellas Artes i Santiago med inriktning på pedagogik. Ett år efter militärkuppen i Chile, 1974, kom han som politisk flykting till Sverige. Här gick han bildlärarlinjen på Konstfack.

Offentliga arbeten i urval

  • Fjärilar, Barnavårdscentralen, Salem, 1982
  • Coquistadorer, Karlberga sjukhus, Södertälje, 1987
  • Offergåva till gudarna, Södertälje stadsbibliotek, 1993
  • Musikanten, Warszawa, 1998