Patrick Nilsson

Patrick Nilsson

1966

Konstverk: Fabeldjur

Skulptur av en and i grå betong.

©Patrick Nilsson/Bildupphovsrätt 2023. Foto: Jenny Bergensten

Patrick Nilsson är tecknare, målare och skulptör. Han är en mångfacetterad konstnär med en spännvidd av olika uttryck. Han har gjort flera offentliga verk, bland annat för skolor där platsen avgör konstens uttryck.

När det gäller måleri och teckning är naturen ett dominerande motiv. Blommor och ängar där varje grässtrå går att urskilja. Men på senare år också snåriga buskage och träd i ett annars avskalat landskap, där grenar och snår ligger tätt, tätt, ibland i ett virrvarr, men ändå urskiljbara. Om förändringen från den blommiga ängen till de snåriga buskagen säger han:

”Jag tycker om att göra svåra saker. Jag hade ett sätt att måla och teckna, men det gäller att inte bli för bekväm, att skaffa sig utmaningar. Mitt skapande ändrade sig dramatiskt när vi flyttade till landet. När vi flyttade hit permanent blev det en explosion.”

Om att göra offentlig konst säger han:

 ”Att delta i utställningar är en sak. Det offentliga rummet har en annan publik. Det måste man tänka på när man gör offentlig konst.”

Patrick Nilsson, är född i Högsbo i Göteborg. Han är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan 1992–1997, Det Kongelige Danske Kunstakademi 1993–1994 och KonstLab. Konsthögskolan Valand 2002–2004.

Så här säger han om sitt skapande:

”I det konstnärliga rummet kan jag uttrycka sådant som jag inte kan uttrycka i vardagen. Vara förtrolig och känslosam på ett sätt som jag inte kan i andra sammanhang.”

Texten bygger på en intervju med Patrick Nilsson genomförd av Rebecka Walan den 20 april 2023.