Mats Andersson

Mats Andersson

1966

Konstverk: Punkthus

Markbeläggning med mörka stenar som bildar en halvcirkel och andra rektangulära former mot de ljusa omgivande stenarna.

Mats Andersson©/Bildupphovsrätt 2023 Foto: Jenny Bergensten.

I Mats Anderssons konst spelar historia en viktig roll. Det handlar berättelser och förskjutningar som uppstår mellan arkitektur, konst och liv. Han återskapar minnen. I hans verk har vårt förhållande till omgivningen inga klara tidsgränser, utan uppträder som en dialog mellan dåtid och framtid.