Fredrik Wretman

Fredrik Wretman

1953

Konstverk: Dogfight

Skulptur med tre guldglänsande drakar på ett torg.

©Fredrik Wretman/ Bildupphovsrätt 2023. Foto: Jenny Bergensten.

Fredrik Wretmans uttryck växlar mellan lek och allvar, mellan det inåtvända och kontemplerande och det utåtriktade expressiva. Ett exempel är Goatrans med de 32 orangea buddhastatyer av honom själv som ställdes ut på Färgfabriken. En annan Buddha ställde han ut i Svartån under Örebro Open Art 2008. Om installationen i Örebro sa konstnären:

”Konst är objekt som nyttjar ordlösa språk för att kommunicera med det undermedvetna. Meditationens syfte är densamma. För att förtydliga detta faktum var det ett självklart val att göra Goatrans, en avgjutning av mig själv i meditation. Placeringen vid vattenytan adderar dessutom välbekanta psykoanalytiska begrepp såsom: projektion, reflektion och spegling.”

Utanför Södersjukhuset finns skulpturen Body & Soul där en ung man speglar sig vattnet i dammen. Det är Narcissus, han som enligt den grekiska mytologin blev förälskad i spegelbilden av sig själv.

Fredrik Wretman är utbildad vid Gerlesborgsskolan 1972─75, ABF:s konstskola 1975─197 och Konsthögskolan 1980─1985, där han sedan varit professor i olika omgångar.

Vatten och speglingar återkommer i hans konst. Vattnet binder samman, skapar en helhet där konsten är sammanlänkad med ett element från naturen.