Arvid Knöppel

Arvid Knöppel

1892−1970

Konstverk: Hind med kid

Ett råddjur av brons står i snön, bredvid står hennes unge.

Hind med kid. ©Arvid Knöppel/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Rebecka Walan.

Arvid Knöppel var verksam som skulptör, tecknare och målare och räknas som Sveriges främste djurskulptör.

En av hans förebilder inom den svenska konsten var den store djurskildraren och målaren Bruno Liljefors. Knöppel ansåg att tecknandet var A och O för en skulptör och hans teckningar, som ofta är små till formatet och hastigt utförda, vittnar om hans genuina djurintresse. Han lyckades ofta fånga det väsentliga i motivet och ge djuren en träffande karakteristik, i synnerhet var det deras rörelser som intresserade honom. Han utbildade sig vid Althins målarskola och Kungliga Konsthögskolan.

Offentliga arbeten i urval

  • Västgötaknallen, Borås
  • Dekorativa arbeten i norra krematoriet, Stockholm och i Karlstads krematorium