Hind med kid

Hind med kid

Konstnär: Arvid Knöppel

Tillkomstår: 1963


Kommun: Haninge

Besöksmålstyp: Djur, Offentlig konst

Adress: Brageparken

Närmaste SL-hållplats: Söderbymalmsskolan

Ett råddjur av brons står i snön, bredvid står hennes unge.

Hind med kid. ©Arvid Knöppel/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Rebecka Walan.

En liten rådjurskalv försöker dia sin mamma, men hon vädrar fara och har svårt att stå still. Hon böjer på benen och vrider på huvudet. Kanske lyssnar hon på något? Ett ljud i en buske, eller ett brak i skogen? Kanske ett rovdjur som är på väg?

Skulpturen av de båda djuren är ömsint och skickligt gjord med kalven som hukar sig för att komma åt mammans spenar, och hinden som samtidigt försöker skydda sin unge och ge den di. Det som händer mellan unge och förälder kan ses som en skildring av föräldraskap. En förälder under press som försöker ägna sitt barn uppmärksamhet samtidigt som något annat händer.

Ett råddjur av sten står i snön, bredvid står hennes unge.
Hind med kid. ©Arvid Knöppel/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Rebecka Walan.

Bakgrund

Konstnären Arvid Knöppels specialitet var att skildra djur. För att öva sig tillbringade han långa stunder med att rita av djur. Ofta gick han till Skansen där han fick att ro att studera djuren. Senare, år 1944, flyttade han till en gård i Värmland där han inrättade ett reservat för nordiska djur. Här kunde djuren studeras i full frihet. Här var de också individer i ett större natursammanhang.

Skulpturen visar på ett fint samspel mellan två djur, men också på ett skeende i den större natur som djuren är en del av. Den står i en park som heter Brageparken. Här får den en bakgrund med buskar och gräs runtomkring. Offentlig konst får man gärna ta på, så varför inte gå fram och ge både mor och barn en lugnande klapp?

Om konsten i Haninge

Konsten som presenteras i Haninge är belägen i Handen, Brandbergen och Tungelsta. Flera verk har anknytning till platsen, dess historia eller invånare. Haninge följer enprocentregeln vilket betyder att en procent avsätts för offentlig konst vid nybyggnation. Spännvidden av uttryck och tekniker är påfallande. Här finns mycket att upptäcka, uppleva och lära. Den offentliga konsten kan bli en spännande ingång till kommunens historia. Men varje konstverk rymmer också en hel värld som var och en upplever på sitt sätt.

Ta gärna med dig en vän när du går på konstvandring. Att samtala om konsten gör att vi se mer. Både av konsten och varandra.