Till innehållet

Digital vandring i Penningby slott

Stockholms läns museum vill göra platser i länet mer tillgängliga för alla. Därför har vi valt att producera filmer i 360-gradersteknik. Här kan du tillsammans med vår bebyggelseantikvarie och guide Stina Hagelqvist kan besöka platser du annars inte kunde besöka. Genom tid och plats kan du ta del av vårt kulturarv och få en förståelse för varför bland annat vår samtid ser ut som den gör idag.

Penningby slott uppfördes till stora delar under 1500-talet och fick sin kvadratiska plan under Lars Turesson Tre Rosor på 1540-talet. Möjligen byggde han vidare på de senmedeltida murar vi ser i källaren. Penningby har haft många skepnader och ett antal ombyggnader förvandlade den senmedeltida borgen till en ståndsmässig adelsbostad och senare en representativ borgerlig boning, då slottet övergått i ofrälse ägo vid 1800-talets början. Penningby var i sin glans dagar under 1700-talet ett mönsterjordbruk och ägde hela socknen samt delar av intilliggande socknar.  Dagens fantasieggande utseende är resultatet av en kraftig brand 1831.

Syftet med filmerna är att med hjälp av 360-graders film, arkivbilder och ljudberättelser gör länets kulturmiljöer tillgängliga för alla, även personer med fysiska funktionsvariationer. Filmerna kan ses och lyssnas på i mobilen, på bildskärm eller VR-headset.

Projektledare, manus, research och berättare: Stina Hagelqvist 

Producerad av Stockholms läns museum och Jesper Klevenås Filmproduktion 

close-icon