Till innehållet

Digital vandring i Barkarbystaden

Barkarbystaden i Järfälla

För att ta del av vandringen trycker du på ”play” i rutan här nedanför. Höj volymen eller ta på dig ett par hörlurar så kan du ta del av vandringen på bästa sätt. Genom att navigera med pilarna längs marken i vandringen, eller trycka på ”nästa panorama” i nederkant kommer du vidare till nästa plats. Om det inte fungerar i mobilen prova denna länk i stället.


 

Den digitala vandringen är en del av projektet Platsverkstan och ett nytt sätt att presentera vårt insamlade material och förmedla kunskap om utvalda platser i länet. De platser vi fokuserar på i Platsverkstan är utpekade som regionala stadskärnor i den regionala utvecklingsplanen för Stockholm (RUFS 2050). På platserna planeras det för att utveckla stadslivet i form av bostäder, arbetsplatser, kollektivtrafik, service och kultur.

I projektet Platsverkstan arbetar olika kompetenser med att engagera länsinvånarna och att dokumentera platsen och samla in ny kunskap. Vi gör intervjuer och observationer på platsen, söker bland arkeologiska fynd och i arkiven. Delar av materialet från Barkarby är insamlat med hjälp av sommarjobbande ungdomar, anställda av Järfälla kommun, under handledning av oss på museet.

Filmerna är producerade med stöd av Länsstyrelsen i Stockholms län och i samarbete med Film Stockholm. Stort tack till alla privatpersoner och boende som bidragit!

close-icon