Vad är framtidens minne?

Kan ett fotografi som delas på sociala medier vara ett minne? Och kan det bli del av det gemensamma kulturarvet? Vi på Stockholms läns museum tror det. Faktum är att vi är så säkra på det att vi redan samlar fotografi från sociala medier.

Fotografi har alltid fungerat som ett minne. Från dess barndom och några decennier framåt handlade det mest om porträtt fotograferade i studiomiljö av professionella fotografer eller av bygdefotografer på landet. Senare utvecklades tekniken och blev billigare och därmed uppstod amatörfotografiet. Nu fotograferades födelsedagar, julaftnar och semesterresor.  Bilderna sorterades omsorgsfullt in i fotoalbum och blev en del av berättelsen om familjen. Men givetvis fotograferades också många andra motiv och fotografiet har under historiens gång tjänat både som bevismaterial och konst. Utöver minnesfunktionen har fotografiet alltid använts som ett sätt att kommunicera med andra.

Ett hus där ett grupp sitter framför på stolar.
Familjen Vougt med vänner framför huset i Eneby. Fotografiet är från 1890-talet. Fotograf: Okänd, Riala hembygdsförening.

Vad är fotografi idag?

Men vad fotograferar vi idag och hur använder vi våra bilder? Jo, många bilder tas i ögonblicket med siktet inställt på att dela dem med andra på sociala medier. Och det är där vi som arbetar med fotosamlingar på museer, måste kasta våra blickar när vi ska undersöka dagens fotografi. Givetvis fotograferar vi fortfarande för att minnas händelser och människor, men motiven vi fotograferar är långt mer vardagliga än förr. Nya motivkategorier har uppstått, jag tror till exempel inte att jag någonsin förr sett ett fotografi på någons fötter eller maten någon äter till lunch, innan det blev vanligt att dela dem på sociala medier.

En hund tittar upp mot kameran.
Fötter och en hund. Fotograf: Clio Pavlidis Andersson.

Fotografiet idag är mer som en del av en ständigt pågående konversation online, där det främst handlar om att kommunicera vad som händer i livet just nu. Mängder av fotografier produceras och delas årligen. De två största sociala nätverken där fotografier delas är Facebook, som används av 74 % av internetanvändarna i Sverige, följt av Instagram som används av 53 %. På en vanlig dag delas upp till 80 miljoner fotografier världen över på Instagram!

För att undersöka dagens sociala fotografi deltar vi på länsmuseet i ett nordiskt forskningsprojekt Collecting Social Photo och i höst tittar vi närmare på fotografierna som delas i en grupp på Facebook.

Detta inlägg är uppdelat i två, läs här inlägg 2: Family living – the true story (Vad är framtidens minne? Del 2)

Om skribenten

Elisabeth Boogh har en fil. Kand. i fotografi och arbetar på Stockholms läns museum som bildantikvarie med särskilt fokus på digital insamling.