Kulturspåret – Stockholms läns museums egen frågesport

Se filmen om Kulturspåret.

Hur mycket vet du om Stockholms län?

Följ oss på facebook så kan du testa dina kunskaper om Stockholms läns kulturarv och kulturmiljö. Vi kommer också ställa slöjdfrågor. Den som svarar först och rätt blir dagens vinnare.

facebook.com/stockholmslansmuseum/