Kultplatser, del 3 av 3

Seminarie om kultplatser på Stockholms läns museum. Spåren efter förkristen kult har under de senaste åren uppmärksammats på flera områden i Mälarområdet. Vad vet vi egentligen om förkristna seder och bruk? Hur bör de arkeologiska lämningarna tolkas? Vad berättar skriftliga källor? Seminariets föreläsare tar avstamp utifrån resultaten av olika arkeologiska undersökningar.

Kultplatser. Filmspelare i Youtube.

Götavi. Del 3 av 3. Arkeolog Kenneth Svensson från Arkeologikonsult AB föreläser