Stockholms läns museum kommer till Kungens kurva

Mitt under julruschen i Kungens kurva den 7:e december bjöd Stockholms läns museum på en flashmob. När den gamla slagdängan ”Sole, sole, sole” med Siw Malmqvist från 1964 plötsligt sattes på i högtalarna, strömmade det fram cirka 50 personer från olika håll i blandade åldrar. Genast började de damma och feja bland kastruller, bord och soffor för att sedan bryta städningen med några danssteg. Denna udda händelse är kanske inte någonting man vanligtvis brukar förknippa med ett museum, men detta ska ses som ett startskott till museets närvaro i Kungens kurva under våren 2020. Vi vill väcka nyfikenhet och få kontakt med människor som vill dela med sig av sina berättelser och minnen kring platsen Kungens kurva.

Platsverkstan – Flemingsbergsandan

Efter att ha ägnat de två inledande avsnitten om Flemingsberg åt arkeologi, kulturmiljö samt regional- och stadsplanering har platsverkstan nu nått fram till alla de som bor, lever och verkar här. Under hösten 2018 har Moa Beskow, etnolog på Stockholms läns museum, intervjuat olika personer i Flemingsberg. Hon har träffat dem i deras hem, på deras arbetsplatser och bjudit in till samtal på museet.

Frågorna har smattrat och svaren har varit lika många som de har varit olika. Vad har de för tankar om den här platsen och om färgsättningen av husen i Flemingsberg? Vilken är deras relation till platsen, byggnaderna och dess historia? Vad innebär trygghet? Hur påverkas de av medias bilder? Vad tänker de om framtiden och utvecklingen? Och Flemingsbergsandan, vad är det? Medverkar gör Anne, Carlos, Barbro, Björn, Pamela, Cecilia, Fato, Maja, Dejana och Gabi.

Lyssna på poddavsnittet:

·

Flemingsberg – visionerna

”År 2050 är Flemingsberg ett av Sveriges mest betydelsefulla centrum för utbildning, forskning och kreativitet. Det är en inspirerande mötesplats där innovationer skapas och samverkan driver en hållbar samhällsutveckling”.

Så lyder inledningen på den formulerade visionen som återfinns i utvecklingsprogrammet för Flemingsberg och i det här avsnittet samtalar vi om planerna för den regionala stadskärnan. Inbjudna gäster är Malin Danielsson, kommunalråd som ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge kommun, Charlotte Persson, chef för Huddinge kommuns strategiska sektion på samhällsbyggnadsavdelningen samt Cecilia Lindahl, regionplanerare på Landstingets tillväxt- och regionplaneförvaltning. Moa Beskow, etnolog vid Stockholms läns museum leder samtalet och ber gästerna att konkretisera visionerna. Vad menas med ord som stadskvalitet och hur ska Flemingsberg bli till en urban stadskärna? Vad är en inspirerande miljö och på vilket sätt har Flemingsberg en unik identitet? Vad innebär orden i visionen för de människor som lever och bor här nu och vilka är det som ska lockas till platsen? Följ med på ett spännande samtal om både samtid och framtid.

Platsverkstan i Flemingsberg hösten 2018

I Flemingsberg växer en urban stadsmiljö fram och det finns planer för nya bostäder, service, handel och kultur. Platsen kommer att utvecklas till en stadskärna och står inför stora förändringar. Vi vill genom projektet Platsverkstan vara med och dokumentera en plats i förändring. Under hösten 2018 genomför museet projektet Platsverkstan i Flemingsberg där vi samlar in ny kunskap med hjälp av både bilder och berättelser.

Byggstenarna – Platsverkstan i Barkarbystaden, del 7

För det avslutande avsnittet i Platsverkstans serie om Barkarbystaden har Maja Willén stämt träff med stadsträdgårdsmästare Kerstin Sköld och Åsa Kallstenius från Kod Arkitekter för att prata om hur visionen blir till stad, god livsmiljö och bostäder.

Stora torgets stenplattor, Kyrkparkens förmåga att hantera 30-årsregn, kvarteret Paradens utformning och ögonnivåns betydelse för vår upplevelse av stadsrummet. Den här gången har samtalet letat sig ned till byggstenar, planlösningar, rotsystem och materialval.

Lyssna på poddavsnittet:

Visionerna – Platsverkstan i Barkarbystaden, del 6

Platsverkstans sjätte avsnitt dröjer sig envist kvar vid den snabbt framväxande Barkarbystaden. Den här gången handlar det om visionerna och visionärerna.

Under ledning av Maja Willén samtalar Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande, Anders Berg, stadsarkitekt, Toni Chmielewski, projektchef Barkarbystaden och Cecilia Lindahl, regionplanerare vid Stockholms läns landsting om visionen om staden.

“Här finns det goda grannskapet, det ska vara en plats för utveckling, talang och lärande och en destination med variation – helt enkelt en härlig plats för boende, företag och besökare. En plats du alltid vill komma tillbaka till. En plats det sprakar om.”

Okänd

Lyssna på poddavsnittet:

Barkarbystaden – Platsverkstan i Barkarbystaden, del 5

I Platsverkstans femte avsnitt befinner vi oss i ett rum på biblioteket i Barkarbystaden och istället för om arkeologi och historia handlar samtalet om stadsplanering och den livsmiljö som växer fram här alldeles just nu.

Från bakgrunden tränger sig ljudet av lyftkranar och pågående byggprojekt in i diskussionen mellan museets etnolog Moa Beskow och Michelle, Joachim och Linnéa, alla boende i och i närheten av det nya området. Hur ser de på Barkarbystadens tillkomst, framtid och utveckling? Vad är bra och dåligt här? Vad är den nya staden egentligen för sorts plats? Hur är det att leva, bo och leka på lekplatserna här?

Lyssna på poddavsnittet:

Stockholms läns museum · Barkarbystaden

Kalvshälla – Platsverkstan i Barkarbystaden, del 4

I det fjärde avsnittet av Platsverkstan avslutar Lars Andersson, arkeolog vid Uppdrag arkeologi, och Jonathan Lindström, arkeolog och flitig spanare i P1, sitt samtal om Kalvshällagrävningen i Järfälla på 1990-talet.

I det här avsnittet når vi ända fram till polaroidbildernas tidsålder och på vägen dit passerar vi Knut, namnet Kalvshällas ursprung, Axel Oxenstierna, ölhanar och den stora branden på 1600-talet. För den som vill veta mer om utgrävningarna så finns rapporten på Stockholms läns museums hemsida.

Lyssna på poddavsnittet:

Gravarna – Platsverkstan i Barkarbystaden, del 3

I Platsverkstans tredje avsnitt når Lars Andersson, arkeolog vid Uppdrag arkeologi, och Jonathan Lindström, arkeolog och flitig spanare i P1, så småningom fram till järnåldern. Förutom minnen från 1990-talets grävningar i Barkarby vindlar sig samtalet in bland Romarikets uppgång och fall, de makabra upptäckterna vid Sandby borg, Helgös betydelse, dräktnålar och gravskick i massor.

Lyssna på poddavsnittet:

Boplatsen – Platsverkstan i Barkarbystaden, del 2

I det andra avsnittet av podden Platsverkstan funderar och samtalar Lars Andersson, arkeolog vid Uppdrag arkeologi och Jonathan Lindström arkeolog och flitig spanare i P1 återigen om sina minnen från Kalvshällagrävningen i Järfälla på 1990-talet.

I det här avsnittet når de fram till bronsåldern och diskuterar bland annat namnet Järfällas ursprung, den ensamma graven och boplatsens utseende. Som avslutning bjuder de också på en vild spekulation.