Drömmen om sommarstugan

Exteriör av Lundby parstuga. Rödmålad träbyggnad med. Taktegel och murad skorsten.
Lundby parstuga, Salem, byggnadsminne sedan 1993 och förvaltat av Salems hembygdsförening, är en av få mycket välbevarade parstugor från sent 1600-, tidigt 1700-tal i Stockholms län. Foto: Stina Hagelqvist.

Så här års, när ljuset obönhörligen börjar leta sig in i lägenhetens alla skrymslen och alla dammråttor plötsligt får liv, blir min längtan till sommarstugan nästan fysisk. Stugan är ny, ja, inte nybyggd utan ny i familjen. Vi hyr sedan i höstas och har ännu inte bott i huset. Längtan är stor, förväntningarna höga och det kliar i fingrarna. Det är ett riktigt gammalt hus. Bockhornsbeslagen och den låga takhöjden talar för sig själv. De dubbla murstockarna och planlösningen är omisskännlig – två större rum eller stugor, en förstuga och en kammare. En riktig parstuga och ett av traktens allra äldsta hus.

Gården hittas på en geometrisk avmätning från 1693 och jag känner att jag delar platsen med många före mig. Det känns fint att få förvalta detta och som arkitekturhistoriker och bebyggelseantikvarie känner jag ansvaret att ta hand om det. Tyvärr har byggnadsvården inte riktigt hittat fram till huset – betongpannor på taket, alla ursprungliga eldstäder rivna, moderna fönster och alkydoljefärger på dörrblad och snickerier. Slarvigt målat därtill. Det finns med andra ord en del för en byggnadsvårdare att göra. Alla grundfel ur byggnadsvårdsperspektiv som kan göras är gjorda. Huset har potential som man säger.

Det är med skräckblandad förtjusning jag närmar mig huset som stått tomt och ouppvärmt under vintern. Vilka har varit på besök, tro? Jag hoppas att det bara är mössen. Det skulle också kunna vara grävlingen eller vildsvinen, några av de gäster jag inte vill ha besök av, eller något ännu värre – andra människor. Men det är bara spår av möss. Ett av vårens alla projekt är att ta redan på var de kommer in. Eftersom jag inte har någon diskbänk med en rörgenomförning så behöver jag inte leta där. Det finns många springor och hål men jag har mina aningar var de kommer in. Det blir till att vara noggrann och täppa igen hålen med stålull. Möss har en särdeles förmåga att ta sig igenom små hål, några millimeter räcker för att en mus ska klämma sig igenom.

Vi har varken värme eller indraget vatten. Fördelen med att inte ha vatten indraget är att jag i alla fall inte behöver oroa mig för frusna rör och vattenskador. Nackdelarna är så många och uppenbara att de inte behöver nämnas. Har jag sagt förresten, att jag har två tonårsflickor. De är inte fullt lika glada över nytillskottet som jag. Kan tilläggas att vi inte heller har vare sig WC eller mulltoa utan torrdass. Men gödsel till trädgårdslandet har vi. Det blir lite av ett experiment att se hur det kommer att fungera med att hämta dricksvatten på granngården, återvinna regnvatten och bada i sjön hela sommaren, oaktat sämre väder.

Som ni kanske förstår är det en del att göra på huset om det ska förvandlas till den där sommarstugedrömmen som visas upp på tv eller i de många tidningar som spär på mina fantasier om sommartorpet med stort S. Jag har lovat mig själv att inte sätta i gång något större projekt under första året utan bara lära känna huset och platsen. Jag ska bara…. Lite måste dock göras innan sommarvistelsen tar sin början. Förutom att ta bort växterna närmast grund och fasad, låta sota skorstenarna och rensa hängrännor och stuprör så behöver huset vädras ut och vårstädas. Såpa får det bli. Sen ska jag ha kaffe, sitta under de 500-åriga ekarna på framsidan och känna historiens vingslag. Tur att vi i alla fall har el, och ganska nydragen dessutom. Om inte mössen har ätit upp sladdarna vill säga.

Bild på parstuga i Näsby. Rödmålad med tegeltak.
Parstuga i Näsby. Foto: Stina Hagelqvist

Bilden ovan visar en typisk parstuga med förstuga, kammare och två större rum – en vardagsstuga och en gäststuga med var sin eldstad vilka avtecknar sig i de dubbla murstockarna. Parstugan har medeltida rötter och blev mer förekommande under 1600-talet för att under 1700-talet som ett tecken på välstånd få ytterligare en våning. Parstugan användes som präst- eller ämbetsmannabostad på landsbygden långt in på 1700-talet och ingick i indelningsverkets uppsättning av normalbostäder för officerare från 1680-talet. 1682 ritar Erik Dahlberg, han med Suecia Antiqiua et Hodierna, ett antal typritningar för officersbostäder bland vilka parstugan var ämnad kaptensgraden. Foto: Stina Hagelqvist.

Gammal vitmålad dörr med beslag i svart.
Tillsammans med dörrbladets utformning bestående av en ram och fyra lika stora utanpåliggande fyllningar avslöjar bockhornsbeslagen, dörrens höga ålder. Foto: Stina Hagelqvist.
Se vår film där Stina Hagelqvist berättar om parstugan i Lundby.

Bokhyllan – byggnadsvårdarens bästa vän!

När temperaturen sjunker i takt med mängden dagsljus är det dags att lägga ifrån sig penseln och göra annat, mer årstidsanpassat. Och eftersom det inte är läge att umgås med andra än den närmaste familjen så återstår att göra bekantskap med sin bokhylla eller närmaste öppna bibliotek. Min bokhylla är min bästa vän just nu. Det Cicero lär ha sagt att man inte saknar något om man har en trädgård och ett bibliotek, stämmer ganska bra.

Bokhyllor fulla med böcker.
Foto: Mattias EK.

Min bokhylla är tämligen omfattande, så skrymmande faktiskt att delar av den numera ligger nedpackade i kartonger i väntan på en större bostad. Men till hands har jag fortfarande en ansenlig mängd referensböcker och speciallitteratur. I brist på bättre idéer till månadens blogg följer här därför några årstidsanpassade boktips om värme, ur byggnadsvårdarens bokhylla.

En grundläggande bok om hur värme fungerar är Carl-Eric Hagentofts bok Vandrande fukt. Strålande värme från 2002. Som titeln anger så handlar den också om fukt, en kritisk faktor i alla byggsammanhang. Förutom att fukt kan bidra till mögel och emissioner så försämrar fukt ett materials isoleringsförmåga genom att den ökar materialets värmeledningsförmåga. Boken är rikt och pedagogiskt illustrerad och innehåller flera informativa texter om byggnadsfysik i vardagen, som hur en bastu fungerar, hur tvätt torkar och hur hus och byggnadsmaterial ”andas”.

Nästa bok i hyllan är Varmt och vädrat. VVS-teknik i äldre byggnader av Göran Stålbom från 2010. För den teknikintresserade. Det är en mycket innehållsrik bok om värme, hygien och boendekomfort. Här behandlas olika värmesystem, allt från direktvärme genom kakelugnar och kaminer till hur centralvärme introduceras, först i olika institutionsbyggnader från 1860-talet och sen i flerbostadshusen från 1920-talet, men även hur man tänkte sig att ren luft och hygien hängde ihop och hur dålig, skämd luft kunde sprida sjukdomar. Boken beskriver olika typer av centralvärmesystem och innehåller flera illustrationer och principskisser över komponenter och system. Den tar också upp den med värmesystemens förbundna fråga om ventilation. Särskilt intressant är bokens perspektiv på VVS-teknik som kulturhistoriskt värdefull och avslutningsvis diskuteras också vad som kan vara bevarandevärt av äldre tiders värme- och ventilationssystem.

En bok med en tydlig förankring i byggnadsvården är Göran Gudmunssons bok Värmen i gamla hus som kom ut första gången 2001 och getts ut i flera omgångar därefter. Det är en praktiskt orienterad bok. Förutom att den tar upp hur traditionella värmekällor som kakelugnar, rörspisar och kaminer är konstruerade och med vilka material, innehåller den också råd om hur du tar hand om dem. Boken är lättillgänglig språkligt och fint illustrerad med teckningar och vackra fotografier, vilket leder in mig på en riktig favorit – Den verkliga kakelugnen. Fabrikstillverkade ugnar i Stockholm 1846-1926 som är Birgitta Cramérs avhandling från 1991. Detta är en riktigt tungviktare i kölvattnet av 1960- och 70-talens rivningsvåg då hundratals kakelugnar monterades ned eller helt enkelt revs. I avhandlingen dokumenteras kakelugnens historia och formutveckling. Boken innehåller en stor mängd färgplanscher och äldre fotografier över olika kakelugnsmodeller som verkligen visar den otroliga formvariation som kännetecknar 1800-talets sista hälft. Ett måste för den byggnadsvårdsintresserade.

Ralph Erskines första egna projekt “Lådan” är ett tidigt exempel på compact living. Sängen kan hissas upp i taket på dagen och en arbetsplats har skapats genom nedfällbara skivor. Bokhyllor och skåp är dolda bakom dragluckor i väggen. Husets enda värmekälla är en öppen murad spis med eldstad både ute och inne. Foto: Elisabeth Boogh

I samma andetag måste nämnas Svenska Byggnadsvårdsföreningens bok Energiboken. Energieffektivisering för småhusägare (2011). Boken tar ett helhetsgrepp på energifrågan med utgångspunkt i resurshushållning, hållbarhet, uppvärmning, isolering och byggnadsvård. Ett antal mycket kvalificerade personer bidrar med artiklar som både bidrar med förståelse för ett sätt att tänka ifråga om komfort i äldre hus och handfasta råd kring hur man kan minska sin energiförbrukning utan att varken göra våld på huset eller sina egna behov av värme.

En annan bok i hyllan, loppisfyndad dessutom, på samma tema är Kakelugnar, spisar och kaminer av Britt och Ingemar Tunander från 1982. Boken är även den fint illustrerad och har en historisk genomgång över kakelugnens utveckling. Den beskriver också hur en kakelugn sätts upp… och tas ned, det är inte ovanligt att kakelugnar både muras om och flyttas. Den innehåller också regler rörande installation av eldstäder och här måste man se upp och hålla sig uppdaterad med vad som gäller idag. Börja med att gå in på Boverkets sida för krav för kaminer och pannor och läs på innan du installerar såväl en gammal som nytillverkad kakelugn eller annan eldstad.

Ytterligare ett loppisfynd är boken Öppna spisar utgiven av Hem i Sverige 1958. Här kan man närstudera konstruktionen och designen på flera öppna spisar från 1900-talets mitt, alltså de öppna spisar som sprider värme, ljus och sannolikt även glädje i lägenheter och villor från 1940- och 1950-talen, bland andra Gunnar Asplunds nästan legendariska öppna spis i sitt sommarhus på Stennäs. Boken är ett riktigt tidsdokument över 1950-talet med sina svartvita fotografier, sin layout och nyktra språk. Har man tur så luktar boken också pappersdamm. En resa i tiden.

Det här är blott ett axplock ur bokhyllan hemma och ur den flora litteratur över värmekällor och värmesystem samt relaterade energifrågor som finns och som kan ägnas tid i höst- och det kommande vintermörkret, gärna i strålningsvärmen från en kakelugn eller öppen spis. I brist på eldstad kan en katt i knät duga.

Sommartapeten med stort T

Inför stundande ledighet kanske du har tänkt på att renovera sommarstugan och äntligen tapetsera vardagsrummet, köket eller barnrummet. Du har besökt bygghandeln, byggnadsvårdsbutiken och måleributiken i jakt på rätt beslag, foder och färg. Du har inventerat utbudet av tapeter både IRL och digitalt samt läst alla inredningstidningar med temat ”tidstypiska tapeter”, ”tapeter för sommarstugan”, ”sommarens finaste tapeter”, ”fina sommartapeter” eller ”somriga fina tapeter”, samtliga med någon form av blommönster i ljusa kulörer med en släng av romantik och rokoko och som andas sommar, sol, bad, landet och torp.

Tapet från Lundby parstuga.

Men ännu har du inte hittat rätt tapet. Den där som bara är du och just din stuga. Den ena för gräll, den andra för blek, den tredje för stormönstrad, småmönstrad, modern, retro, gammalmodig och så vidare. Den rätta, optimala tapeten för just dig och din stuga finns inte att uppbringa på denna jord. Jag har i alla fall inte funnit min drömtapet än. Vad är problemet? Det finns ju en myriad av tapeter att välja mellan. Valfriheten är enorm.

Och det är ju precis det här som är problemet. Det finns för många tapeter att välja mellan och för många idéer om vad som är en passande tapet för sommarstugan. Här följer därför några enkla råd för den rådvilla, på vägen mot den optimala sommartapeten, eller den optimala tapeten, helt enkelt.

1. Behåll den du har!

Kanske kan den befintliga tapeten duga? Den utgör, oavsett ålder och utseende en årsring som bidrar till byggnadens berättelse om sig själv. Titta in på vår hemsida för hur du kan ta hand om din äldre tapet. På Byggwebben kan du läsa om hur du tar hand om dina riktigt gamla tapeter om du är lycklig innehavare av ett hus med intressanta och vackra tapeter.

Tapet i kammaren i Hammarbystugan, Erikskulle. Foto: Stockholms läns museum.

2. Läs på!

Det finns litteratur som både är matnyttig och kittlar sinnet lika mycket som de inredningsmagasin som i alla fall jag, förläser mig på. Låna på närmaste bibliotek, ta med till hängmattan eller åtminstone kaffebordet i syrenbersån (de är ganska tjocka och tunga). Jag rekommenderar varmt standardverket Tapetboken. Papperstapeten i Sverige av Ingela Broström och Elisabet Stavenow-Hidemark från 2004. Passa på att låna en utgåva av klassikern Så renoveras torp och gårdar av Ove Hidemark med flera. Boken gavs ut första gången 1973 och tillhör idag ett måste för stugägaren. Gå med i Svenska Byggnadsvårdsföreningen och få den utmärkta tidskriften Byggnadskultur hem i brevlådan några gånger om året och få tillgång till det eminenta artikelarkivet som behandlar allt du behöver veta för att ta hand om ditt hus, högt och lågt inom byggnadsvården.

Harry Runqvist säkrar tapetprover i Kalvsviks parstuga, Österhaninge. Foto: Arne Collmo, 1977. Haninge Hembygdsgille.

3. Gräv där du står!

Eller mer korrekt, undersök ditt hus och lek husdetektiv. Vad finns bakom den tapet som just nu pryder väggen? Bakom gipsskivan eller den så vanliga tretexskivan. Vilka tapeter har funnits tidigare i rummet? Hur många tapetlager går det att hitta? Hur såg väggarna ut från början? Fanns det tapeter i den mening vi uppfattar överhuvudtaget eller hittar du andra spännande underlag? Lerklining? Lumppapp? Det kan finnas anledning att fundera över vad det är för typ av hus du bor i? Är det ett torp? Eller är det en mangårdsbyggnad, egnahem, villa? Hur gammalt är huset? Hur är det byggt från början?  Och, inte minst, vad har hänt med huset sedan det byggdes?

Foto: Alf Nordström

För att ta fram de olika tapetskikt som funnits tidigare kan du på lämpligt ställe (kanske inte mitt på väggen utan någonstans mer dolt) lossa en lagom stor bit med flera tapetlager. Tänk på att de olika tapeterna kan ha olika stora mönster så biten får inte vara för liten. Fukta denna med vanligt vatten och låta den ligga mellan tidningspapper, i en plastpåse, över natten så tapetlimmet löses upp. Lossa försiktigt lagren från varandra medan de är lite fuktiga, pressa tapetproverna under tryck så de blir släta, och viktigast av allt: håll koll på ordningsföljden. Om inte tidigare, så har du nu nytta av Tapetboken eller återigen, Byggwebben för att datera de olika lagren. Har du tur hittar du tidningspapper mellan skikten och kan datera lagren ned på året. Kanske finns det någon tapet som faller dig extra i smaken som kan tjäna som utgångspunkt i ditt val av ny tapet? Kom ihåg att spara dina tapetprov. Dessa är en fin dokumentation över husets historia, särskilt om de går att relatera till andra händelser som nya ägare, bröllop och andra ombyggnader.

Foto: Stina Hagelqvist

4. Som sista råd – strunta i allt vad tidstypiskt, somrigt, romantiskt heter!

Det som anses vara karaktäristiskt för en tid, plats, årstid och så vidare, stämmer inte alltid överens med hur husen faktiskt såg ut en gång i tiden och hur de i praktiken inreddes. Själv har jag varit lycklig innehavare av ett fantastiskt radhus från 1956, så kallat arkitektritat med välbevarade detaljer med undantag för just ytskikt. Sagt och gjort, detektivarbete medelst skrapa i jakt på originaltapeten och i hopp om en ”tidstypisk” 1950-tals tapet. Vad hittar jag?

Under tre lager spackel och vävtapet – den mest bedårande romantiska blommönstrade tapeten. Tidstypiskt? Absolut! Den kanske inte var anno 1956 och den levde definitivt inte upp till de gängse föreställningarna om tidstypiskt för 1900-talets andra hälft. Men tidstypiskt, självklart. Den hade ju satts upp en gång i tiden av någon som gjort ett åtminstone någorlunda aktivt val i utbudet av tapeter tillgängliga på marknaden.

Vad kan man dra för slutsatser av det här? Det är lätt att gå vilse bland råden och valmöjligheterna och du kan bli överraskad i din jakt på originaltapet. Ta hand om ditt hus, oavsett ålder så finns det egenskaper och kvaliteter i det befintliga som är värda att bevara och använda som källa till inspiration. Välj något du tycker om och strunta i de föreställningar, normer och ideal som just nu saluförs i media. Ditt val kommer bidra till en ny årsring som boende efter dig kan få fundera över. Själv hoppar jag över tapetseringen i år, det är enklast så.

En kulturmiljö nära dig

Kubbegatan i Sköndal. Arkitekt: Ancker-Gate-Lindegren 1956. Foto: Lenita Gärde.

Nu när Covid-19 härjar och tvingar oss till hemarbete och möjligen en utflykt till och från närmaste matbutik finns all anledning att hitta nöjen hemmavid. Själv njuter jag av promenader i mitt närområde och förundras över hur genomtänkt hela miljön är.

De allra flesta av oss har tillgång till inte bara naturområden runt knuten, utan också till kulturmiljöer av olika slag. Det mesta i byggd väg som vi bor och lever i utgör en kulturmiljö av något slag. Det är bara en fråga om hur vi betraktar vår omgivning. Den kanske varken är q-märkt eller byggnadsminnesförklarad men har kulturhistoriska värden att uppmärksamma. Sätt på er antikvariehatten och häng med.

Var bor du? Själv bor jag i en lägenhet från 1947 i en förort strax söder om Söder. Det är ett enkelt hus i tre våningar med sadeltak i lertegel. Ingen märkvärdigt men gediget och genomarbetat. Huset är murat av lättbetong. Fasaden är putsad med cementbruk i en grågrön nyans, porten är av ek och fönstren var, innan de byttes ut för ett antal år sedan, vita kopplade bågar av trä med två lufter. Jag liksom mina grannar har balkong, vilket när byggnaden uppfördes hade blivit standard. En god bostad, välplanerad och luftig med sina 2,60 i takhöjd, två tilltagna sovrum och en rymlig klädkammare. I all sin enkelhet är huset typiskt för sin tid och har arkitekturhistoriska värden att bevara. Hur ser din bostad ut och var ligger den? Vad betyder området för dig och vad kan du lära dig av det? Titta runt omkring dig och fundera över när och hur din bostad planerades och varför den ser ut som den gör.

Bor du i en bostad från 1900-talets andra hälft och den ligger i en tätort eller förort till Stockholm, är det stor sannolikhet att den är planerad av en arkitekt. Att området den ligger i planerades av kommunens planarkitekter och att du har gångavstånd på max 10 minuter till en tunnel- eller pendeltågstation. Det gäller även om du bor i villa på Lidingö eller i lägenhet i Sollentuna. Från 1910-talet kom arkitektkåren i Sverige att bli alltmer intresserade av bostadshuset som arbetsuppgift, något som inte var fallet tidigare. Och från 1930-talet ägnade en majoritet arkitekter sig åt att både rita hus och planera hur ett trivsamt bostadsområde skulle organiseras och var det skulle placeras.

Jag går ut ur min tunga port av ek och tittar på tallarna på gården. Runt hörnet ligger vad som skulle kunna vara naturlig natur men det är det inte. Växtligheten på gårdarna, grönytor och grönstråk med lekplatser och gångstråk är precis som bostadshusen genomtänkta och avsedda för de promenader vi nu i vår virusisolering kan ägna oss åt. Såväl gårdar, grönytor som skogsområden är planerade av trädgårds- eller landskapsarkitekter. Här har vi en ofta förbisedd kulturmiljö att njuta av. Stammar över en viss diameter sparades, tallskog kompletterades med lövträd, buskar planterades längs husen för att mjuka upp övergången mellan hårda ytor. Perenner planterades för att ge färgvariation och lysa upp uterummens gröna nyanser. En typisk kulturmiljö från 1900-talets mitt alltså som ringar in begreppet kulturmiljö: en miljö som är påverkad av mänsklig verksamhet och aktivitet. På Riksantikvarieämbetets hemsida kan du läsa mer om kulturarv och kulturmiljö https://www.raa.se/kulturarv/definition-av-kulturarv-och-kulturmiljo/

Vikingaskepp i förgrunden av Kerstin Kjellberg-Jacobsson från 1957. Sköndal. Foto: Lenita Gärde.

Lägenhetens planlösning, bostadshusets läge i förhållande till stad och förortscentrum med butiker, skola, bibliotek och kollektivtrafikförbindelse, placering i naturen och i relation till kvarteret i övrigt är resultat av efterkrigstidens bostadspolitik och den forskning som genomfördes vid Hemmets forskningsinstitut, KTH, Chalmers och Svenska Slöjdföreningen från 1930-talet och framåt. Mänsklig aktivitet och verksamhet som sagt. Genomtänkt var ordet.

Vill du veta mer om ditt bostadsområde, undersök detaljplanen för ditt område och bygglovsritningarna. Du hittar dem hos din kommun.

Det här med linolja – byggnadsvårdens guld

Linolja är en mycket omtyckt och mångsidigt använd produkt inom byggnadsvården. Så vad passar väl bättre än att i midsommartid, när synen av blåvioletta linblommande fält börjar uppenbara sig, berätta lite mer om linoljans kvaliteter och användningsområden?

Vad är linolja?

Linolja är en vegetabilisk produkt som pressas ur linfrön som finns i frökapslar i växten lin. Det finns oljelin och spånadslin. Linolja görs på oljelin, medan textilier görs på spånadslin. Linolja används som huvudingrediens i linoljefärg, linoljekitt och linoljesåpa, samt i flera andra produkter. Linolja är miljövänlig och skonsam mot både människor och djur.

Linoljeutvinning

Linolja utvinns ur linfrön som pressas i skruvpress. Linolja kan framställas genom kallpressning eller varmpressning. Den kallpressade oljan pressas direkt i skruvpressen, vilket gör den mycket ren. Eventuella föroreningar stannar i presskakan. Vid kallpressning fås omkring 25 procent av frövikten i linolja. Den varmpressade linoljan görs på krossade och ångupphettade linfrön som sedan pressas. Vid varmpressning följer vissa föroreningar med i linoljan. Vid varmpressning fås omkring 30 procent av frövikten i linolja.

Användningsområden för linolja

Linolja fungerar skyddande och rengörande på en mängd olika material och låter underlagen andas. Linoljans egenskaper gör att den kan användas som rötskydd, rostskydd, impregnering, tvättmedel, rengöringsmedel och i färg med mera. 

Linolja kan också användas till matlagning, men den är inte lika vanlig som till exempel olivolja, rapsolja och solrosolja.

Kallpressad rå linolja

Kallpressad rå linolja är tunnflytande, halvljus och har en torktid på uppemot en vecka. Den tränger lätt in i underlaget och motverkar effektivt rötangrepp. Kallpressad rå linolja används bland annat till linoljekitt och kan även användas till matlagning. Den är så att säga “extra virgin“.

Varmpressad rå eller kokt linolja

Varmpressad rå linolja används framför allt till tillverkning av kokt linolja. Den varmpressade linoljan håller en något lägre kvalitet än den kallpressade. Kokt linolja kallas även för linoljefernissa. Den kokta linoljan kokas inte i vanlig bemärkelse. Den upphettas i slutna kärl under tillförsel av syre för att oljan skall oxidera snabbare. Kokt linolja är mer tjockflytande än rå linolja och fungerar bra som bindemedel i färg. Den är mörkare än rå linolja och bildar, till skillnad från rå linolja, ett skikt när den torkar som ger en skyddande yta. Den utvidgar sig också under torktiden och tränger in i till exempel trä. Kokt linolja har en kortare torktid än rå linolja.

Linolja är lättantändlig

Linolja kan självantända. Den torkar genom oxidation, en kemisk reaktion som uppstår i mötet med luft, och oljan blir då varm. Därför är det viktigt att förvara verktyg, penslar och trasor med linolja i lufttäta förpackningar, bränna dem eller blöta dem. Ha också uppsikt över nylinoljade golv så att inte material mellan springorna antänder, såsom sågspån i trossbotten. 

Linoljekitt

Linoljekitt görs av en ren linolja och bra kritsorter som knådas ihop. Linoljekitt är billigt och ett bra val vid restaurering av träfönsterbågar. Förr användes alltid rå linolja till linoljekitt, men idag kan linoljan till linoljekitt vara antingen rå eller kokt. Linoljekitt som bygger på kokt linolja torkar lite fortare. Linoljekitt används för kittning av träfönster och till smålagningar, och skall övermålas med linoljefärg efter någon månad. Linoljekitt skall vara svalt när det kittas på underlaget och inte utsättas för starkt solljus. För att inte småfåglar skall picka i sig det nya kittet under torktiden, om fönstren sitter uppe, kan vitpeppar strös i kittet.

Linoljesåpa

Linoljesåpa är gjord på förtvålad linolja. Den tillverkas genom linoljekokning av kallpressad rå linolja. Den finns som flytande produkt eller som gelé. Linoljesåpa är ett rengöringsmedel som både återfettar och löser upp beläggningar av fett och smuts och kan användas som hudtvål, klädtvättmedel och till rengöring av penslar, trä, sten, kakel/klinker och mycket mer. Linoljesåpa är dryg och fet, men det som behandlas med linoljesåpa känns inte fett. 

Linoljefärg

Linoljefärg har lång historisk hävd i byggnader. Redan på 1500-talet användes linoljefärg till dekorationsmåleri i kyrkor och slottsbyggnader. De kommande århundradena, och framför allt under 1700-talet, blev linoljefärg alltmer vanlig på fönsterbågar, hyvlade fasader och till invändiga snickerier. Idag ingår linoljefärg som ett av de självklara materialvalen i byggnader där ett långsiktigt och hållbart bevarande premieras. Patinan på ytor målade med linoljefärg blir ofta utsökt vacker, och linoljefärg går dessutom alltid att måla över. Nymålad linoljefärg ger en glansig yta med vacker lyster, och över tid mattas färgen ur något. Ljusa linoljefärgskulörer har en tendens att gulna i mörka utrymmen, så välj kulör efter rumstyp. Linoljefärg är avsedd att användas på hyvlat virke, som inte suger så mycket färg, men färgen fäster på de flesta underlag. 

Innehåll i linoljefärg

Linoljefärg behöver egentligen bara innehålla bindemedel och färgpigment. Linolja utgör bindemedlet, kallpressad rå eller kokt, som ger färgen lite olika egenskaper. Pigmenten kan vara naturliga jordpigment såsom terror, ockror eller umbror, men även oxidpigment. Idag används äkta jordpigment framför allt i kulturmiljöer. Färgen får då ett levande uttryck. Vanligare är dock att använda syntetiska järnoxidpigment som ger renare och jämnare kulörtoner. Eftersom linolja torkar långsamt, tillsätts ibland några ingredienser vid målningen. En liten mängd sickativ gör att färgen torkar snabbare, zinkvitt fungerar som mögelskydd. Förr användes blyvitt, vilket idag är förbjudet. Blyvit linoljefärg hade en dragning mot grått. Idag kan den som vill kopiera denna äldre kulör blanda i lite grön umbra. Balsamterpentin används som förtunnare och är en naturlig produkt som tappas ur barrträd där saven destilleras till terpentinolja.

Köpa eller blanda egen linoljefärg

Det finns många färdiga linoljefärger avsedda för invändig eller utvändig målning. Kvaliteten varierar, men flera märken är bra. De ingredienser som skall ingå är en ljus kallpressad rå eller kokt linolja av hög kvalitet och ett eller flera pigment samt eventuellt lite zickativ. 

Vid blandning av egen linoljefärg skall linoljan vara ljus och tunnflytande och ha goda torkegenskaper. En linoljefärg baserad på en linolja av hög kvalitet behöver inte självklart förtunnas med lösningsmedel. Generellt sett är det lättare att lyckas med en linoljefärg för inomhusbruk. Utomhusfärg utsätts för mycket större påfrestningar än inomhusfärg, orsakade av naturens föränderlighet.

Recept på linoljefärg

Linoljefärg är något av en vetenskap om vi så vill, och det finns många varianter av likartade recept. Linoljefärg blandas ungefärligen på en del kokt kallpressad linolja och två delar torrpigment som löses i lite av linoljan. Proportionerna varierar beroende på vilket eller vilka pigment som används och förhållandena för målningen. Färgen skall få konsistensen av en slät blöt gröt.

Målning med linoljefärg

Den normala arbetsgången vid nymålning med linoljefärg är grundning, mellanstrykning och slutstrykning. Här följer tre varianter på linoljefärgsmålning, med olika proportioner balsamterpentin, då varje underlag har olika uppsugningsförmåga, vilket kräver sin speciella blandning. Kom alltså ihåg att förhållandena kan skilja sig även från dessa.

Grundningen kan enligt den första principen utföras med tio delar färg, utspädd med en, till ett par, delar balsamterpentin, mellanstrykningen med tio delar färg, eventuellt utspädd med lite balsamterpentin, och färdigstrykningen med outspädd linoljefärg. Om den rena linoljefärgen är för tjock kan den förtunnas med kallpressad kokt linolja.

Nästa princip är att till grundningen stryka underlaget med en magrare grund, spädd till en tredjedel med balsamterpentin. Mellanstrykningen görs med lite drygt en tiondel balsamterpentin och slutstrykningen med oförtunnad linoljefärg.

Enligt den tredje principen blandas lika delar linolja och balsamterpentin till en mager grundning. Till mellanstrykningen tillsätts en tredjedel balsamterpentin. Färdigstrykningen utförs även här med oförtunnad linoljefärg. 

Metod och torktid för linoljefärgsmålning

Kom ihåg att alltid måla mycket tunt, så tunt som går faktiskt, med en kvalitetspensel av tät svinborst. En anstrykare, som är en rund pensel, lämpar sig väl. Linoljefärg skall arbetas in och inte bli täckande efter första strykningen. På detta sätt torkar färgen fortare. Använd flera dagars torktid mellan strykningarna. Detta brukar inte innebära några problem vid utvändig målning på stora ytor som tar tid att stryka, men vid målning av invändiga snickerier får en ge sig till tåls under torktiden, när det färdiga resultatet hägrar.

Målningsperiod för linoljefärg

Bästa målningsperioden för utvändiga arbeten är sommarmånaderna maj till augusti. Målning bör ske vid varm och torr väderlek. Men undvik att måla i direkt solsken. Bäst är att följa solens gång och stryka fasader som redan varit solbelysta.

Penselrengöring efter linoljefärgsmålning

Stryk ur penseln noga och doppa den sedan i lite balsamterpentin och ställ den i en burk linoljesåpa utspädd med lite vatten. Låt penseln stå ett par timmar och tvätta sedan ur den med ljummet vatten. Skall underlaget målas snart igen, stryk ur penseln noga och förvara den stående i en burk med linolja. Stryk sedan ur den från oljan innan målningen fortsätter.

Listan kan göras lång över linoljans många användningsområden. För den intresserade kan även träimpregnering med Roslagsmahogny eller linoljebränning av järnsmide vara spännande. Roslagsmahogny blandas av lika delar tjära, linolja och balsamterpentin och är en klibbfri impregnering, till skillnad från trätjära, till trallar, båtar, trätrappor och faktiskt även till hela fasader. Linoljebränning kräver lite mer av utövaren, men är en väl beprövad metod för att rostskydda smidesdetaljer. Lycka till med alla sommarens projekt, och glöm inte att också vara lediga.

Skön midsommar önskar jag er, alla husentusiaster och miljökämpar.

En flaska, en dunk och en liten glasburk på ett bord.
Kokt linolja och balsamterpentin. Fotograf: Elisabeth Boogh.

 

Byggwebben – inspiration för bevarande och återskapande

Att inreda sitt hem kommer nog alltid att vara på modet. Att följa de senaste trenderna är både populärt och skapar en känsla av att följa med i tiden. Dock är huskroppen många gånger från en annan tid än inredningen. För att trivas blandar vi stilar, vilket ger personlighet till varje hem. Vi uppdaterar ofta, men tänker inte alltid på att undersöka vilka av alla lager i en inredning som är i original. Att bevara originalen och komplettera med senare inslag respekterar husets själ och skapar många gånger en spännande struktur. I framtiden vill sannolikt kommande generationer ha sådant som vi slänger idag.

Miljonprogrammet

Under 1960-talet skedde en byggboom i Sverige. De flesta av oss känner till det så kallade miljonprogrammet, det storskaliga byggprojektet när en miljon bostäder uppfördes i landet under knappt tio år. Kanske bor just du i en bostad från denna tid? Är något i din inredning i original från byggåret och i gott skick? Bevara det och återbruka. Eller vill du kanske återskapa någonting tidstypiskt? Idag, liksom genom historien, hämtas inspiration till inredningstrender från gångna perioders stilar. Något som har synts under de senaste åren, efter en tid av strikt vit inredning, är väggar i kulörer – bland annat väggar som håller sig nära gråskalan.

Byggtapeten

”De så kallade byggtapeterna, också kända som kommunalgrå, förknippas starkt med 1960-talet. Den största mängden byggtapeter såldes i samband med miljonprogrammet under åren 1965–1974. Avsikten med byggtapeterna, rent estetiskt, var att de skulle synas så lite som möjligt, och att så många som möjligt därför skulle kunna använda dem oavsett smak och möblemang. Dessutom var dessa tapeter billiga. Byggtapeten bestod av en enfärgad ljus bottenfärg i en skala från ljust grå till ljust beige. Mönstren, i vitt, som var tryckta ovanpå, var enkla och abstrakta som till exempel lutande streck, rutor, punkter eller liknande.

På grund av den intensiva byggboomen efter andra världskriget och fram till början av 1970-talet är byggtapeten förmodligen den till volymen största tapettyp som någonsin tillverkats i Sverige.” Idag finns nyproducerade tapeter som hyllar byggtapetens uttryck.

Den citerade texten ovan är ett utdrag från länsmuseets sida Byggwebben och där står mer om bland annat tapetens historia. Inom kort kommer Byggwebben åter att bli en tillgänglig kunskapsbank för alla våra hjärtligt välkomna webbesökare!

Byggwebben

Byggwebben är Stockholms läns museums webbsida om byggnadsvård. Sidan ger bland annat tips och råd om hur hus restaureras enligt traditionella metoder och med bra material. Även bebyggelsehistoria, relevant lagstiftning, byggnadsvårdstermer och boktips med mera presenteras.

I sommar lyfter vi fram Byggwebben med en ny struktur, flera nyproducerade texter och genomgång och uppdateringar av det befintliga materialet. Framöver kommer fler texter att läggas till och ni får gärna tipsa oss om sådant ni vill läsa om! Arbetet med Byggwebben startade 2002, och många antikvarier på länsmuseet har författat innehåll till Byggwebben genom åren. Tack vare alla nyfikna, byggnadsvårdande länsinvånares frågor till museet, byggdes en digital kunskapsbank, med avsikten att vara en inspirationskälla för alla, och öka tillgängligheten till information om byggnadsvård!

Jämfört med när Byggwebben startade finns idag mycket kompletterande information i ämnet på internet, och det ser vi som en glädjande utveckling för byggnadsvården! Byggwebben har genom åren finansierats med medel från länsstyrelsen, men just den här uppdateringen gör vi själva på museet, i samband med att vi storsatsar på vår nya digitala museiprofil.

Håll utkik, Byggwebben nylanseras snart på vårt digitala länsmuseum! Solig maj månad!

Om skribenten

Hedvig Bellberg, Bebyggelseantikvarie på Stockholms läns museum

Underbart när torpet doftar av nyskurade golv!

På vårkanten känns det härligt att åka ut till lantstället och öppna för säsongen. Vi tar in vårens första späda blomster, scilla, tulpaner, björkris, och ställer i en vacker glasvas, ärvd av mormors mor. Som vanligt vänder vi den lilla naggen bort. De gamla gedigna trägolven börjar kännas varma under fötterna, men de ser vid en närmare titt lite livlösa ut och på ett ställe finns en fläck från gröt som spilldes vid adventsmyset. 

Den som vill förhöja upplevelsen av en vårdad byggnadsidyll, gör rätt i att skura och rengöra de gamla golven med väldoftande såpa enligt gammal tradition! 

Så här går det till, och jag rekommenderar alla er avundsvärda torpägare att göra det nu när försommaren närmar sig! 

Material du behöver för att skura golv

  • Skurborste på långt skaft, så att ryggen håller genom hela arbetet. 
  • Hink eller balja till tio liter vatten. 
  • En stor PET-flaska till rent kallt vatten. 
  • Linoljesåpa, tre deciliter, av god kvalitet. Är golvet torrt som fnöske, eller nyinlagt, använd mer såpa. 

Så här skurar du golv

Häll upp kallt vatten i hinken. Blanda cirka tio liter vatten med två–tre deciliter flytande såpa. Använd en fet linoljesåpa som kommer att skydda golvet mot fläckar och smuts och som även kommer att fungera som en sorts impregnering. Såpan får gärna innehålla minst 40 procent olja. 

Innan det roliga – själva såpskurningen – börjar, flytta undan alla möbler och dammsug noggrant golvet och mellan springorna.

Blötlägg sedan ett stort parti av golvet som du tänkt börja med, med rent kallvatten från flaskan. Därefter påförs såpvattnet med hjälp av att doppa skurborsten i blandningen i hinken och sedan skura bräda för bräda. Arbeta med skurborsten i golvbrädornas längdriktning och se hur golvet rengörs. Har golvet en svår fläck, tag då extra såpa på skurborsten. Men glöm aldrig att först blötlägga golvbrädorna! Att lägga såpa direkt på torrt trä ger fula fläckar.

Till sist, torka upp såpvattnet, och våttorka noggrant med rent vatten efteråt så att golvet inte gulnar. Låt golvet torka och njut sedan av den fräscha ljusa känslan i rummet! 

Att tänka på vid såpskurning

Kom ihåg att olika träslag får skilda färgresultat av såpskurning. De två vanligaste träslagen på våra svenska torpgolv: grangolv och furugolv, blir ljusa respektive något mörka. Och anledningen till att använda kallt vatten vid skurningen, och inte varmt, är att varmt vatten missfärgar skurgolvet som grånar.

Om skurgolv

Ett skurgolv är ett obehandlat golv som varken lackats eller målats, utan har en naturligt ren yta. Det skall gärna såpskuras med linoljesåpa varje år vid torpsäsongens start! Däremellan kan det våttorkas med såpvatten efter behov. Det går även att lägga in nya trägolv och göra dem till skurgolv. Använd då obehandlade golvbrädor av högsta kvalitet. Lägg dem alltid med kärnsidan uppåt, det vill säga så att det som är det innersta av trädet ligger uppåt, och skura golvet flera gånger innan golvet tas i bruk och rummet möbleras! Ett underhållet skurgolv är hållbart, miljövänligt, skönt att gå på och mycket vackert! 

Lycka till!

Om skribenten

Hedvig Bellberg är bebyggelseantikvarie på Stockholms läns museum.