Besöksmål: Virkad gångbro

Kommun: Nacka

Konstnär: Tina Frausin
Tillkomstår: 2017

Med sin knallrosa färg signalerar Virkad gångbro att du är framme i Fisksätra. Bakgrunden till konstverket var att det 2016 utlystes en tävling för att ta fram en gestaltning för bron. Här fanns också en önskan om att den skulle knyta an till det som gjorts tidigare i området, bland annat med gatuskyltar i olika mönster.


©Tina Frausin/Bildupphovsrätt 2021 Foto: Rebecka Walan

När konstnären besökte Fisksätra passade hon på att gå in i en närbutik i centrum. Där fick hon syn på en plastduk med spetsmönster och fick idén att använda mönstret i utformningen av bron. Hon tänkte att det var ett mönster som människor skulle kunna känna igen sig i. Den rosa färgen fann hon på stolarna inne i kyrkan. Rosa skulle också kontrastera fint mot de gröna träden på kullen på motsatt sida av centrum. Förutom lövträd finns också flera tallar som ju är gröna året om. Under vinterhalvåret lyser den rosa färgen upp under gråväder och i snö.

De olika förslagen ställdes sedan ut i Fisksätra bibliotek och så fick de boende i området rösta på vilket de ville ha. Virkad gångbro vann tävlingen och invigdes 2017.

När solen lyser bildas en skugga av mönstret från bron på marken. På så sätt får mönstret en dubbel verkan och det är ingen tillfällighet. Tina Frausin jobbar mycket med just silhuettverkan.


©Tina Frausin/Bildupphovsrätt 2021 Foto: Rebecka Walan

Broar har utsmyckats sedan lång tid tillbaka av oss människor. Under vikingatiden restes runstenar vid broar som talade om vem som låtit resa bron. Broar var med andra ord ett prestigeprojekt. Ett senare exempel på en majestätisk bro är Haga Norra gångbro som markerar infart och utfart till och från Stockholm.

Virkad gångbro i Fisksätra sticker ut med sin starka färg och spetsmönster. Hela utformningen blir till en påminnelse om det handarbete som oftast görs hemmavid och inte sällan av kvinnor.

Det var Konsten att skapa stad som var uppdragsgivare när Virkad gångbro togs fram.

Konstnär:
Tina Frausin

 

Närmaste SL-hållplats: Fisksätra station

close-icon