Virkad gångbro

Virkad gångbro

Konstnär: Tina Frausin

Tillkomstår: 2017


Kommun: Nacka

Besöksmålstyp: Offentlig konst

Adress: Gångbro vid stationen

Närmaste SL-hållplats: Fisksätra station

Ett bro med ett rosa broräcke med mönster som leder mot en skog.

Virkad gångbro. ©Tina Frausin/ Bildupphovsrätt 2021. Foto: Rebecka Walan.

Med sin knallrosa färg signalerar Virkad gångbro att du är framme i Fisksätra.

Tävling

År 2016 utlyste uppdragsgivaren en tävling för att ta fram en gestaltning för bron. I uppdraget ingick att verket skulle knyta an till den konst som redan fanns i området, bland annat gatuskyltar i olika mönster. Konstnärer lämnade in förslag och dessa ställdes sedan ut i Fisksätra bibliotek. Härefter fick de boende i området rösta på de utställda skisserna. Virkad gångbro vann tävlingen och invigningen ägde rum 2017.

Bakgrund

När konstnären besökte Fisksätra passade hon på att gå in i en närbutik i centrum. Där fick hon syn på en plastduk med spetsmönster och fick då idén att använda mönstret i utformningen av bron. Hon tänkte att det var ett mönster som människor skulle kunna känna igen sig i. Den rosa färgen fann hon på stolarna inne i kyrkan. Rosa skulle också vara fint mot de gröna träden på kullen på motsatt sida av centrum. Förutom lövträd växer här också tallar som ju är gröna året om. Under vinterhalvåret lyser den rosa färgen upp i både gråväder och snö.

När solen lyser faller en skugga av mönstret på marken. På så sätt får mönstret en dubbel verkan och det är ingen tillfällighet. Tina Frausin jobbar mycket med just silhuettverkan.

Ett bro med ett rosa broräcke med mönster som leder mot en skog.
Virkad gångbro. ©Tina Frausin/ Bildupphovsrätt 2021. Foto: Rebecka Walan.

Om konst på broar

Broar har varit viktiga för människor sedan lång tid tillbaka. Vikingarna reste runstenar vid broar som talade om vem som låtit resa bron. Ett senare exempel på en majestätisk bro är Haga Norra gångbro som markerar infart och utfart till och från Stockholm. Broar har på sätt och vis varit prestigeprojekt sedan länge.

Virkad gångbro i Fisksätra sticker ut med sin starka färg och spetsmönster. Hela utformningen blir till en påminnelse om det handarbete som oftast görs hemmavid och inte sällan av kvinnor.

Det var Konsten att skapa stad som var uppdragsgivare när Virkad gångbro togs fram.

Ett bro med ett rosa broräcken med mönster som leder mot en skog.
Virkad gångbro. ©Tina Frausin/ Bildupphovsrätt i Sverige. Fotograf: Rebecka Walan.

Om konsten i Nacka

Här presenteras konst från olika delar av Nacka: Fisksätra, Sickla. Flera av konstnärerna har utgått från platsen där verken är placerade, de är med andra ord platsspecifika. Ibland handlar det om platsens historia, ibland om hur platsen används eller är tänkt att användas. Vare sig det handlar om en glödlampa som tänds när du sätter dig ner eller besöker en begravningsplats med upplysta former i stål, andas konsten omsorg om både besökare och plats.