Vingmänniska

Vingmänniska

Konstnär: Richard Brixel

Tillkomstår: 1991

Material: Brons


Kommun: Tyresö

Besöksmålstyp: Offentlig konst, Sagor, antiken och väsen

Adress: Granängsringen

Närmaste SL-hållplats: Granängsringen

En skulptur av en figur med vingarna utsträckta bakåt mot skyn. I gatumiljö.

Vingmänniska. ©Richard Brixel/ Bildupphovsrätt 2013. Foto: Elisabeth Boogh.

På torget vid Granängsringen står en skulptur med vingarna utsträckta bakåt mot skyn. I profil har skulpturen likheter med den grekiska segergudinnan Nike. Graciöst och gymnastiskt lutar hon sig bakåt med vingarna utfällda, samtidigt som hon står stadigt i marken.

En figur med vingarna utsträckta bakåt mot skyn.
Vingmänniska. ©Richard Brixel/ Bildupphovsrätt 2013. Foto: Elisabeth Boogh.