Ursvik

Ursvik


Kommun: Sundbyberg

Besöksmålstyp: Fornlämning

Närmaste SL-hållplats: Ursviks motionsgård

En upptrampad stig går genom skogen. Det är sommar.

Ursvik. Foto: Mattias Ek.

Vid Ursvik finns många spår efter forntida hus, gravar, färdvägar och en runsten.

Järnålderns invånare byggde terasser

För drygt 1500 år sedan stod vattnet 5–10 meter högre än idag och landskapet såg helt annorlunda ut. Hallonbergen var en ö och där E18 nu går låg ett sund. Sydsluttningen ned mot vattnet vid Ursvik var då en solig och torr plats att bo på. För att husen inte skulle luta placerades de på terrasser av jord och sten. Arkeologer har hittat spår efter minst 13 husgrundsterrasser i Ursvik vilket är ovanligt många. Det tyder på att gården som låg där var ganska så välmående. Terrasserna kan dateras till mellan 200-600 e. Kr. Fynd av ett så stort antal husgrundsterrasser har närmast gjorts på Helgö i Mälaren.

Runsten och forntida vägar

Söder om boplatsen finns en 250 meter lång vägbank efter en forntida väg. Vid sydändan av vägen står en runsten med texten: ”Holmsten och Hosve lät resa stenen efter Jobjörn, sin fader, och Gyrid efter (honom)”. Runstenen står antagligen på den plats där den en gång restes. Norr om boplatsen finns en 25 meter lång hålväg som bildats genom att fötter och hovar trampat fram i samma spår genom århundradena. I området finns även flera gravfält från järnåldern.

Området med fornlämningarna ligger i ett naturområde nära Ursviks motionsgård. Härifrån utgår vandringsstigar, motionsspår och ridvägar. På motionsgården, finns förutom toaletter, även ett kafé.

Upptäck länet med Daniel Sahlén – Ursvik.