Till innehållet

Besöksmål: Ursvik

Kommun: Sundbyberg

Vid Ursvik finns många spår efter forntida hus, gravar, färdvägar och en runsten.

För drygt 1500 år sedan stod vattnet 5–10 meter högre än idag och landskapet såg helt annorlunda ut. Hallonbergen var en ö och där E18 nu går låg ett sund. Sydsluttningen ned mot vattnet vid Ursvik var då en solig och torr plats att bo på. För att husen inte skulle luta placerades de på terrasser av jord och sten. Arkeologer har hittat spår efter minst 13 husgrundsterrasser i Ursvik vilket är ovanligt många. Det tyder på att gården som låg där var ganska så välmående. Terrasserna kan dateras till mellan 200-600 e. Kr. Fynd av ett så stort antal husgrundsterrasser har närmast gjorts på Helgö i Mälaren.

Runsten och forntida vägar

Söder om boplatsen finns en 250 meter lång vägbank efter en forntida väg. Vid sydändan av vägen står en runsten med texten: ”Holmsten och Hosve lät resa stenen efter Jobjörn, sin fader, och Gyrid efter (honom)”. Runstenen står antagligen på den plats där den en gång restes. Norr om boplatsen finns en 25 meter lång hålväg som bildats genom att fötter och hovar trampat fram i samma spår genom århundradena. I området finns även flera gravfält från järnåldern.

Närmaste SL-hållplats: Ursviks motionsgård

close-icon